منوی اصلی

امام جواد علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ فیء و أنفال و تفسیر خمس/ حدیث بیست و هفتم

سیره امام جواد علیه السلام در بخشیدن خمس به نماینده خود در قم

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث اول

شهادت حضرت خضر به ولایت اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث دوم

شهادت حضرت خضر به ولایت اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث یازدهم

نزول قرآن بر اهل بیت علیهم السلام در شب قدر

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث دوازدهم

تصریح پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله به جانشینی اهل بیت علیهم السلام پس از خود

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث سیزدهم

دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به ابوبکر درباره غصب خلافت

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام جواد علیه السّلام/ حدیث اول

ظهور کرامت امام جواد علیه السلام برای مردم سامرا

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام جواد علیه السّلام/ حدیث دوم

علم امام جواد علیه السلام به نیت افراد

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام جواد علیه السّلام/ حدیث چهارم

تلاش مامون برای جلب توجه امام جواد علیه السلام به دنیا

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام جواد علیه السّلام/ حدیث پنجم

استجابت دعای امام جواد علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام جواد علیه السّلام/ حدیث ششم

سیاست مامون در برابر امام جواد علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام جواد علیه السّلام/ حدیث نهم

نفرین امام جواد علیه السلام در حق عمروبن فرج

اصول کافی: کتاب الحجه/ ولادت و وفات پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله/ حدیث پنجم

رویکرد سه گانه نسبت به اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ حالات ائمه علیهم السّلام از نظر سن/ حدیث سوم

انکار نبوت حضرت سلیمان توسط علمای بنی اسرائیل

اصول کافی: کتاب الحجه/ حالات ائمه علیهم السّلام از نظر سن/ حدیث پنجم

حدیث امام جواد علیه السلام درباره شرایط امامت

اصول کافی: کتاب الحجه/ حالات ائمه علیهم السّلام از نظر سن/ حدیث هفتم

حجت اهل بیت علیهم السلام در اثبات امامت خود

اصول کافی: کتاب الحجه/ حالات ائمه علیهم السّلام از نظر سن/ حدیث هشتم

سن امام علی علیه السلام در هنگام پذیرش اسلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجه تمایز مدعی حق از مدعی باطل امامت/ حدیث نهم

اثبات امامت امام جواد علیه السلام نزد قاضی سامراء

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام هادی علیه السّلام/ حدیث اول

زندانی شدن امام جواد علیه السلام در زمان معتصم عباسی

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام هادی علیه السّلام/ حدیث دوم

چگونگی اعلام امامت امام هادی علیه السلام به شیعیان

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام جواد علیه السّلام/ حدیث سوم

نشانه امامت امام جواد علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام جواد علیه السّلام/ حدیث دوازدهم

جایگاه امام جواد علیه السلام در میان شیعیان

اصول کافی: کتاب الحجه/تفسیر سوره قدر/ حدیث اول

اثبات امامت اهل بیت علیهم السلام بوسیله سوره قدر