منوی اصلی

سلاح پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

اصول کافی: کتاب الحجه/ وظیفه مسلمانان در زمان شهادت امام/ حدیث دوم

سه نشانه ای که به وسیله آنها میتوان امام را شناخت ...

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجه تمایز مدعی حق از مدعی باطل امامت/ حدیث پنجم

احتجاج امام سجاد علیه السلام با محمد بن حنفیه درباره امامت

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام باقر علیه السّلام/ حدیث اول

ادعای برادران امام باقر علیه السلام در برابر ایشان

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام حسن علیه السّلام/ حدیث اول

روایت سلیم بن قیس هلالی از وصیت امام علی به امام حسن علیهما السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام حسن علیه السّلام/ حدیث پنجم

وصیت پیامبر اکرم درباره امامت اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ دلایل امامت ائمه علیهم السّلام/ حدیث اول

حدیث امام رضا علیه السلام درباره نشانه های امامت

اصول کافی: کتاب الحجه/ دلایل امامت ائمه علیهم السّلام/ حدیث پنجم

جایگاه سلاح پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در تشخیص امام

اصول کافی: کتاب الحجه/ جفر و جامعه و مصحف فاطمه سلام الله علیها/ حدیث چهارم

احتجاج امام صادق علیه السلام با مخالفین خود

اصول کافی: کتاب الحجه/ میراث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله/ حدیث اول

اهل بیت علیهم السلام امامت خود را چگونه اثبات میکنند؟

اصول کافی: کتاب الحجه/ میراث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله/ حدیث دوم

نشانه امامت امام صادق علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ میراث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله/ حدیث هفتم

انتقال میراث پیامبر اکرم به اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ میراث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله/ حدیث هشتم

انتقال میراث پیامبراکرم به اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ جایگاه سلاح پیامبر اکرم و تابوت بنی اسرائیل/ حدیث دوم

مشابهت انبیای بنی اسرائیل و اهل بیت علیهم السلام