منوی اصلی

علم امام صادق علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام صادق علیه السّلام/ حدیث پنجم

توسل به اهل بیت علیهم السلام برای ترک گناه

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام صادق علیه السّلام/ حدیث ششم

اعتراف منصور دوانیقی به برتری امام صادق علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ شناخت اهل بیت علیهم السلام نسبت به دوستان خود/ حدیث اول

پاسخ امام علی علیه السلام به کسی که ادعای محبت ایشان را داشت ...

اصول کافی: کتاب الحجه/ حالات ائمه علیهم السّلام از نظر سن/ حدیث چهارم

تلاش امام صادق علیه السلام برای معرفی ائمه پس از خود

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجه تمایز مدعی حق از مدعی باطل امامت/ حدیث هفدهم

ادعای محمد بن عبدالله درباره امامت و درخواست بیعت از امام صادق علیه اسلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجه تمایز مدعی حق از مدعی باطل امامت/ حدیث ششم

حسادت قریش به امام صادق علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام صادق علیه السّلام/ حدیث دوم

وصیت امام باقر علیه السلام درباره اصحاب خود

اصول کافی: کتاب الحجه/ تفویض دین به پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السّلام/ حدیث دوم

تفویض دین به پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ علم ائمه علیهم السّلام به گذشته و آینده/ حدیث اول

مقایسه علم امام صادق علیه السلام با علم حضرت خضر و حضرت موسی

اصول کافی: کتاب الحجه/ علم ائمه علیهم السّلام به گذشته و آینده/ حدیث پنجم

تصور هشام بن حکم از علم امام صادق علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ افزایش علم ائمه علیهم السلام در شب جمعه/ حدیث سوم

جایگاه پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ جفر و جامعه و مصحف فاطمه سلام الله علیها/ حدیث اول

حدیث امام صادق علیه السلام درباره محتوای جفر و جامعه و مصحف فاطمه سلام الله علیها

اصول کافی: کتاب الحجه/ جفر و جامعه و مصحف فاطمه سلام الله علیها/ حدیث دوم

کتابت مصحف فاطمه توسط امام علی علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ جفر و جامعه و مصحف فاطمه سلام الله علیها/ حدیث هفتم

علم امام صادق علیه السلام به سرانجام نفس زکیه در امر حکومت

اصول کافی: کتاب الحجه/ جفر و جامعه و مصحف فاطمه سلام الله علیها/ حدیث هشتم

پیش بینی امام صادق علیه السلام درباره حکومت فرزندان امام حسن علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ علم ائمه علیهم السّلام به کتب الهی/ حدیث دوم

قرائت دعای الیاس نبی توسط امام صادق علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجوب اطاعت از ائمه/ حدیث پانزدهم

حقانیت اهل بیت علیهم السلام پس از رسول اکرم (ص) و جهل مردم به مقام ایشان

اصول کافی: کتاب الحجه/ ضرورت وجود حجت/ حدیث سوم

مناظره هشام بن حکم با عمرو بن عبید پیرامون اثبات امامت

اصول کافی: کتاب الحجه/ ضرورت وجود حجت/ حدیث چهارم

مردی از اهل شام بر امام صادق وارد شد و درخواست مناظره با اصحاب امام داشت ...

اصول کافی: کتاب الحجه/ ضرورت وجود حجت/ حدیث پنجم

امام صادق علیه السلام درباره مناظره أحول با زید بن علی فرمود: راه را از پیش و پس و راست و چپ و بالای سر و زیر پا بر او بستی و برای او رخنه ای نگذاشتی که از آن به در برود.