منوی اصلی

اعمال روزهای ماه رمضان

دعای اللهم انی ادعوک کما ... (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل ششم دعا، تسبیح و صلوات بر پیامبر (ص) در هر روز از ماه رمضان (دعای هشتم دعای دیگری است که در هر روز ماه رمضان خوانده می شود):

دعای اللهم انی اسالک من فضلک (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل ششم دعا، تسبیح و صلوات بر پیامبر (ص) در هر روز از ماه رمضان (دعای هفتم دعای دیگری است که در هر روز ماه رمضان خوانده می شود):

دعای اللهم انی ادعوک لهم (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل ششم دعا، تسبیح و صلوات بر پیامبر (ص) در هر روز از ماه رمضان (دعای ششم در هر روز ماه رمضان خوانده می شود):

دعای یا عدتی فی کربتی (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل ششم دعا، تسبیح و صلوات بر پیامبر (ص) در هر روز از ماه رمضان (دعای پنجم بعد از صلوات کبیر این دعا خوانده می شود):

صلوات کبیر هر روز ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل ششم دعا، تسبیح و صلوات بر پیامبر (ص) در هر روز از ماه رمضان (دعای چهارم صلوات بر پیامبر (ص) در تمام روزهای ماه رمضان):

تسبیحات ده گانه هر روز ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل ششم دعا، تسبیح و صلوات بر پیامبر (ص) در هر روز از ماه رمضان (سوم تسبیحات ده گانه هر روز ماه رمضان):

دعای اللهم هذا شهر رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل ششم دعا، تسبیح و صلوات بر پیامبر (ص) در هر روز از ماه رمضان (دعای دوم که در هر روز از ماه رمضان خوانده می شود):

دعای اللهم هذا شهر رمضان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترکه ماه رمضان؛ قسم چهارم اعمال روزهای ماه رمضان: اول دعای اَللَّهُمَّ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ را می خوانیم؛

دعای اللهم اني اسالك ان تصلي على محمد (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رمضان؛ قسم چهارم اعمال روزهای ماه رمضان این دعا را نیز هر روز می خوانیم:

تسبیحات ده گانه هر روز ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم چهارم اعمال هر روز ماه رمضان؛ دوم تسبیحات ده گانه که در هر روز ماه رمضان می خوانیم؛

صلوات کبیر هر روز ماه رمضان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم چهارم اعمال روزهای ماه رمضان؛ سوم صلوات هر روز ماه رمضان را می خوانیم:

دعای یا عدتی فی کربتی (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم چهارم اعمال روزهای ماه رمضان ؛ بعد از صلوات کبیر می خوانیم:

دعای اللهم اني ادعوك لهم (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترکه ماه رمضان؛ قسم چهارم اعمال روزهای ماه رمضان و یکی دیگر از دعاهای هر روز؛ می خوانیم:

دعای اللهم اني اسالک من فضلک (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رمضان؛ قسم چهارم اعمال روزهای ماه رمضان: چهارم یکی دیگر از دعاهای هر روز ماه رمضان را می خوانیم:

دعای اللهم انی ادعوک کما .. (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم جهارم اعمال روزهای ماه رمضان؛ پنجم خواندن اين دعا است‏

دعای یا ذا الذی کان قبل کل شیء (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم چهارم اعمال روزهای ماه رمضان ششم خواندن دعای زیر در هر وقت از شبانه روز

دعای اللهم رب شهر رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم چهارم اعمال روزهای ماه رمضان هفتم می خوانیم دعای اللَّهُمَّ رَبَّ شَهْرِ رَمَضَانَ در هر روز ماه رمضان؛

ذکر سبحان الضار النافع (مفاتیح الجنان)

اعامل مشترکه ماه رمضان: قسم چهارم اعمال روزهای ماه رمضان هشتم می خوانیم ذکر زیر را صد مرتبه در هر روز؛

صلوات فرستادن در ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم چهارم اعمال روزهای ماه رمضان: نهم از سنت های ماه رمضان است..

دعای اللهم انی ادعوک کما .. زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ دعایی است که در استجابت دعاها مجرب است و شامل مضامین عالیه ای است و متن ان:

صلوات کبیر هر روز ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ مستحب است که این صلوات را در هر روز از ماه رمضان و در هر روز جمعه بخوانیم:

تسبیحات ده گانه هر روز ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ از امام صادق علیه السلام منقول است که در هر روز از ماه رمضان این تسبیحات خوانده شود:

دعای اللهم هذا شهر رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ از جمله دعاهایی که در هر روز از ماه رمضان می خوانیم، این دعاست که از امام زین العابدین و امام محمد باقر علیهما السلام نقل شده است:

صلوات فرستادن در ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ صلوات بر محمّد و آل محمّد بسيار بايد فرستاد و استغفار بسيار بايد كرد

صلوات کبیر هر روز ماه رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ در هر روز از ماه رمضان، دعاهایی نقل شده علاوه بر آنها، صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز سفارش شده است در اینجا صلوات کبیر بر پیامبر را می خوانیم:

تسبیحات ده گانه هر روز ماه رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ از جمله دعاهایی که در هر روز از ماه رمضان می خوانیم، این تسبیحات است که ده جزء دارد و اما متن تسبیحات:

دعای اللهم اني اسالک من فضلک (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ از جمله دعاهای هر روز ماه رمضان و اما متن دعا:

دعای یا ذا الذی کان قبل کل شیء (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ یکی دیگر از دعاهایی که در هر روز از ماه رمضان خوانده می شود:

دعای اللهم انی اسالک ان تصلي على محمد (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ یکی دیگر از دعاهای هر روز ماه رمضان:

دعای اللهم هذا شهر رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ یکی دیگر از دعاهایی که در هر روز از ماه رمضان می خوانیم:

صفحه‌ها