منوی اصلی

اعمال شب آخر ماه رمضان

دعای دیگر وداع ماه رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و چهارم- اعمال و دعاهای مخصوص شب سی ام ماه رمضان، نهمین دعای وداع ماه رمضان:

دعای دیگر وداع ماه رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و چهارم- اعمال و دعاهای مخصوص شب سی ام ماه رمضان، هفتمین دعای وداع ماه رمضان:

دعای دیگر وداع ماه رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و چهارم- اعمال و دعاهای مخصوص شب سی ام ماه رمضان، ششمین دعای وداع ماه رمضان:

دعای امام صادق (ع) در وداع ماه رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و چهارم- اعمال و دعاهای مخصوص شب سی ام ماه رمضان، پنجمین دعای وداع ماه رمضان:

دعای وداع ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و چهارم- اعمال و دعاهای مخصوص شب سی ام ماه رمضان، چهارمین دعای وداع ماه رمضان:

دعای وداع در شب آخر رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و چهارم- اعمال و دعاهای مخصوص شب سی ام ماه رمضان، سومین دعای وداع ماه رمضان از دعاهای امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه:

دعای وداع ماه رمضان از مجموعه امام سجاد (ع)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و چهارم- اعمال و دعاهای مخصوص شب سی ام ماه رمضان، دومین دعای وداع ماه رمضان:

دعای پیامبر (ص) در وداع جمعه آخر ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و چهارم- اعمال و دعاهای مخصوص شب سی ام ماه رمضان، اولین دعای وداع ماه رمضان:

استغفار در شب آخر رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و چهارم- اعمال و دعاهای مخصوص شب سی ام ماه رمضان، استغفار در شب آخر ماه رمضان:

تلاوت سوره انعام، کهف و یس در شب آخر رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و چهارم- اعمال و دعاهای مخصوص شب سی ام ماه رمضان، تلاوت سوره هایی از قرآن در شب آخر ماه رمضان:

نماز مستحبی شب آخر ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و چهارم- اعمال و دعاهای مخصوص شب سی ام ماه رمضان و دعاهای مخصوص این شب، نماز مخصوص شب آخر رمضان:

دعای پیامبر (ص) در شب سی ام ماه رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و چهارم- اعمال و دعاهای مخصوص شب سی ام ماه رمضان و دعاهای مخصوص این شب، پنجمین دعای مخصوص شب آخر رمضان:

دعای اللهم صل علی محمد و آل محمد واجعلنی من أوفر عبادک نصیبا

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و چهارم- اعمال و دعاهای مخصوص شب سی ام ماه رمضان و دعاهای مخصوص این شب، چهارمین دعای مخصوص شب آخر رمضان:

دعای یا مدبر الامور در شب آخر رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و چهارم- اعمال و دعاهای مخصوص شب سی ام ماه رمضان و دعاهای مخصوص این شب، سومین دعای مخصوص شب آخر رمضان:

دعای شب سی ام رمضان به نقل از محمد بن ابی قره

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و چهارم- اعمال و دعاهای مخصوص شب سی ام ماه رمضان و دعاهای مخصوص این شب، دومین دعای مخصوص شب آخر رمضان:

زیارت امام حسین (ع) در شب آخر رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و چهارم- اعمال و دعاهای مخصوص شب سی ام ماه رمضانف (دومین عمل در این شب، زیارت امام حسین علیه السلام است):

نماز مستحبی شب آخر رمضان (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای شب آخر ماه رمضان نمازی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که در آن ...:

غسل کردن در شب آخر رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب آخر ماه؛ شب بسیار مبرکی است و از برای این شب چند عمل است: اول- غسل کردن.

زیارت امام حسین (ع) در شب آخر رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب آخر ماه ؛ شب بسیار مبارکی است و از برای این شب چند عمل است: دوم- زیارت امام حسین علیه السلام

تلاوت سوره انعام و کهف و یس در شب آخر رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب آخر ماه ؛ شب بسیار مبارکی است و از برای این شب چند عمل است:سوم- خواندن سوره انعام[1] و کهف[2] و یس[3].

استغفار در شب آخر رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب آخر ماه ؛ شب بسیار مبارکی است و از برای این شب چند عمل است: استغفار کردن در این شب.

دعای امام صادق (ع) در شب آخر ماه رمضان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب آخر ماه ؛ شب بسیار مبارکی است و از برای این شب چند عمل است: چهارم- دعای امام صادق علیه السلام در این شب را به صورت زیر می خوانیم؛

دعای یا مدبر الامور در شب آخر رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب آخر ماه ؛ شب بسیار مبارکی است و از برای این شب چند عمل است: پنجم- دعای یَا مُدَبِّرَ الاُمُور

دعاهای وداع در شب آخر رمضان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب آخر ماه ؛ شب بسیار مبارکی است و از برای این شب چند عمل است: ششم- دعاهای وداع ماه رمضان که به شرح زیر می باشند:

دعای پیامبر (ص) در وداع جمعه آخر ماه رمضان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب آخر ماه ؛ شب بسیار مبارکی است و از برای این شب چند عمل است: دعای وداع با جمعه آخر ماه رمضان؛

نماز مستحبی شب آخر ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب آخر ماه ؛ شب بسیار مبارکی است و از برای این شب چند عمل است: نماز مستحبی که از پیامبر نقل شده به کیفیت زیر:

استغفار در شب آخر رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در شب آخر ماه سنت است که صدر بار استغفار کند با ذکر زیر:

تلاوت سوره انعام و کهف و یس در شب آخر رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ شب آخر ماه: در روايتى وارد شده است كه سنّت است كه در شب آخر سوره‌ى انعام و كهف و يس بخوانند

دعای پیامبر (ص) در وداع جمعه آخر ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ جابر به خدمت پیامبر (ص) رفت و چون پیامبر او را دید، گفت امروز جمعه آخر ماه رمضان است و با این دعا، آخرین جمعه این ماه را وداع کن:

دعای وداع ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در شب اخر ماه، وداع می کنیم با این ماه پر برکت با دعای امام صادق علیه السلام:

صفحه‌ها