منوی اصلی

اعمال مشترک ماه رجب

پاورپوینت صوتی دعای یا من ارجوه لکل خیر

دعای یا من ارجوه لکل خیر (پاورپوینت صوتی و کلیپ)

دعای یا من ارجوه لکل خیر(دعای که در هر روز از ماه رجب خوانده می شود) به دو صورت کلیپ و پاورپوینت

استغفار و توبه در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و پنجم، فضيلت استغفار، تهلیل و توبه در ماه رجب، ذکر استغفار همراه با توبه در این ماه:

تهلیل در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و پنجم، فضيلت استغفار، تهلیل و توبه در ماه رجب، تهلیلی که در ماه رجب خوانده می شود:

استغفار و صدقه در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و پنجم، فضيلت استغفار، تهلیل و توبه در ماه رجب، ابتدا فضیلت استغفار و صدقه:

دعای اللهم إنی أسألک بالمولودین (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و چهارم، دعای روز اول و هر روز از ماه رجب (هفتمین دعای هر روز ماه رجب):

توقیع ناحیه مقدسه در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و چهارم، دعای روز اول و هر روز از ماه رجب (ششمین دعای هر روز ماه رجب که به آن توقیع ناحیه مقدسه نیز می گویند):

دعای اللهم یا ذا المنن السابغه (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و چهارم، دعای روز اول و هر روز از ماه رجب (پنجمین دعای هر روز ماه رجب):

دعای یا من ارجوه لکل خیر (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و چهارم، دعای روز اول و هر روز از ماه رجب (چهارمین دعای هر روز ماه رجب):

دعای امام صادق (ع) در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و چهارم، دعای روز اول و هر روز از ماه رجب (سومین دعای هر روز ماه رجب):

دعای خاب الوافدون علی غیرک (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و چهارم، دعای روز اول و هر روز از ماه رجب (دومین دعای هر روز ماه رجب):

دعای امام سجاد (ع) در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و چهارم، دعای روز اول و هر روز از ماه رجب (اولین دعای هر روز ماه رجب):

نماز مستحبی در روز جمعه ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و سوم، نمازهای روز اول ماه رجب (پنجمین نماز)، نمازی است که در روز جمعه خوانده می شود:

تلاوت سوره اخلاص در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، در فصل بیست و سوم و ششم، نمازهای روز اول ماه رجب، قرائت «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» در ماه رجب نیز بیان کردیده است:

روزه گرفتن و نماز مستحبی در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و سوم، نمازهای روز اول ماه رجب (چهارمین نماز)، نمازى در يكى از روزهاى ماه رجب:

فضیلت روزه ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نوزدهم، فصل فضيلت روزه‌ى چند روز معين و تمامى روزهاى ماه رجب:

نماز لیله الرغائب (شب آرزوها) (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل دوازدهم، عمل اولین شب جمعه ماه رجب، که شب لیله الرغائب است و نماز و پاداش آن را بیان می کنیم:

زیارت مشاهد مشرفه (رجبیه) در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل یازدهم، زیارت مخصوص ماه رجب:

نماز مستحبی دو رکعتی در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل دهم، نماز دو رکعتی برای هر شب ماه رجب (سومین نماز):

نماز مستحبی ده رکعتی در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل دهم، نماز دو رکعتی برای هر شب ماه رجب (دومین نماز: ده رکعت نماز برابر است با پنج نماز دو رکعتی):

نماز مستحبی شصت رکعتی در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل دهم: نماز دو رکعتی برای هر شب ماه رجب (اولین نماز: در هر شب دو رکعت = شصت رکعت):

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

روز اول ماه رجب

در فصل هشتم کتاب المراقبات، ماه رجب‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ از جمله روز اول ماه رجب که روزه و نماز سلمان و ... در آن روایت شده:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

نماز لیله الرغائب (شب آرزوها) (المراقبات)

در فصل هشتم کتاب المراقبات، ماه رجب‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ عمل لیله الرغائب که اولین شب جمعه ماه رجب می باشد را بیان می کند:

فضیلت روزه ماه رجب (مفاتیح الجنان)

از رسول خدا صلى اللّه عليه و آله روايت شده است كه رجب ماه بزرگ خدا است .. و كسى‏ كه يك روز از ماه رجب را روزه‏ بدارد، مستحقّ خشنودى بزرگ خدا مى شود؛

دعای امام سجاد (ع) در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: اول دعای امام سجاد علیه السلام؛

دعای خاب الوافدون على غيرك ... (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: دوم دعای خَابَ الْوَافِدُونَ عَلَى غَيْرِكَ ...؛

دعای امام صادق (ع) در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: سوم دعای منقول امام صادق علیه السلام در ماه رجب؛

دعای اللهم یا ذا المنن السابغه (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: چهارم دعای اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمِنَنِ السَّابِغَةِ؛

توقیع ناحیه مقدسه در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: پنجم توقیع ناحیه مقدسه؛

دعای اللهم إني أسألك بالمولودين (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: ششم دعای اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالْمَوْلُودَيْنِ؛

زیارت مشاهد مشرفه (رجبیه) در ماه رجب (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترک ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: هفتم زیارت مشاهد مشرفه در ماه رجب (زیارت رجبیه)

صفحه‌ها