منوی اصلی

توحید ذاتی

شرح نامه 31 نهج

شرح نامه 31 نهج البلاغه: يگانگى خداى تعالى

امام علی علیه السلام: اگر براى پروردگار تو شريكى بود، هر آينه رسولان او به سوى تو مى آمدند و آثار ملك و نشانه هاى سلطنت و اقتدار او را ميديدى.

معنای توحید ذاتی خداوند چیست؟

توحید ذات به این معنی است که خدا یکى است و دومى براى او تصوّر نمى‌شود و هیچ‌گونه شبیه و مثل و نظیری ندارد.