منوی اصلی

حکمت 80 نهج البلاغه

پوستر و استوری حکمت 25 نهج البلاغه: ممنون که حواست به من هست!

پوستر و استوری حکمت 25 نهج البلاغه: ممنون که حواست به من هست!

«ای پسر آدم، هرگاه دیدی که خداوند سبحان نعمت هایش را پی در پی به سوی تو می فرستد، در حالی که تو او را نافرمانی می کنی، (از عذاب خدا) بترس».
پوستر و استوری حکمت 119 نهج البلاغه: دنیا؛ مار خوش خط و خال

پوستر و استوری حکمت 119 نهج البلاغه: دنیا؛ مار خوش خط و خال

«مثل دنیا مانند مار است که پوست آن نرم، ولی در درونش سمی کشنده است.

پوستر و استوری حکمت 80 نهج البلاغه: گمشدۀ مؤمن

پوستر و استوری حکمت 80 نهج البلاغه: گمشدۀ مؤمن

«حکمت، گمشدۀ مومن است؛ پس حکمت را فراگیر، هرچند ازم نافقان باشد».
 

حکمت 80 نهج البلاغه: اهمیت کسب حکمت

وَ قَالَ (علیه السلام): الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ، ...