منوی اصلی

شخصیت

امام کاظم علیه السلام

احترام امام کاظم علیه السلام به فرد زشت رو

مسئله رعايت حقوق افراد و تبعيض قائل نشدن نسبت به آنها، و احترام به همه افراد از جمله اموري است که در اسلام بسیار به آن توصیه شده است.

عکس نوشته حدیث با عنوان شوخی بیجا  بر اساس حدیثی از امام حسن علیه السلام

عکس نوشته: شوخی بیجا

عکس نوشته حدیث با عنوان شوخی بیجا  بر اساس حدیثی از امام حسن علیه السلام

شخصیت

مؤلفه‌های شخصیت سالم در قرآن

قرآن مجید شخصیت انسان را به گونه‌ای بیان نموده است که هم متمایز از حیوانات است و هم انسان‌ها را تنها به خاطر ویژگی‌های جسمانی در یک جایگاه به شمار نمی‌آورد ...

تیپ های مادران

مادران و تیپ های شخصیتی آنان

مادران بر اساس نظریات اجتماعی دارای پنج تیپ شخصیتی هستند که عبارتند از:

عکس پروفایل تان، نشانه شخصیت شماست

خجالتی‌ها کمتر عکس می‌گذارند، پرخاشگرها عکس غیرواقعی دارند، ...

ویژگی های شخصیتی مؤمنین در قرآن چیست؟

تصويرى كه قرآن از مؤمن ارائه می دهد، تصوير انسان كامل در حدود امكانات بشرى است و آنچه كه خدا از ما می خواهد تلاش همه جانبه براى وصول به اين كمال است.