منوی اصلی

فتنه

پوستر آیه قرآن: جنگ تا رفع فتنه

پوستر آیه قرآن: جنگ تا رفع فتنه

پوستر آیه قرآن: جنگ تا رفع فتنه

مجموعه نمایشگاهی: "چرا امام حسین ( علیه السلام ) تنها ماند ؟ "

مجموعه نمایشگاهی: "چرا امام حسین ( علیه السلام ) تنها ماند ؟ "

چرا امام حسین ( علیه السلام ) تنها ماند ؟

عکس نوشته حدیث با عنوان روش برخورد با فتنه‌ها بر اساس حدیثی از امام علی علیه السلام در نهج البلاغه حکمت 1

عکس نوشته: روش برخورد با فتنه‌ها

عکس نوشته حدیث با عنوان روش برخورد با فتنه‌ها بر اساس حدیثی از امام علی علیه السلام در نهج البلاغه حکمت 1

ابعاد گوناگون فتنه در نهج البلاغه

ابعاد گوناگون فتنه در نهج البلاغه

فتنه، رخدادهای اجتماعی و سیاسی است که در درون جامعه دینی رخ داده و در آن حق و باطل آنچنان به هم آمیخته است که به راحتی از هم قابل تفکیک و شناسایی نیستند.

صفحه‌ها