منوی اصلی

مومن

سربلندی مومنین/ حاج اسماعیل دولابی

کلیپ تصویری: سربلندی مومنین/ حاج اسماعیل دولابی

سربلندی مومنین/ حاج اسماعیل دولابی

نماز شب را چگونه می خوانند ؟

نماز شب را چگونه می خوانند ؟

نماز شب را چگونه می خوانند ؟

دانلود عکس نوشته آیه قرآن:  شما برترید اگر مومن واقعی باشید " براساس آیه 139 سوره آل عمران

آیه قرآن: شما برترید اگر مومن واقعی باشید (عکس نوشته)

دانلود عکس نوشته آیه قرآن:  شما برترید اگر مومن واقعی باشید " براساس آیه 139 سوره آل عمران 

حدیث: عذر خواهى (عکس نوشته)

حدیث: عذر خواهى (عکس نوشته)

امام حسین (ع): مبادا كارى كنى كه مجبور به عذر خواهى شوی، زيرا مؤمن كارى نمى‌كند كه عذر بخواهد.

کلیپ تصویری مجتهدی تهرانی: 3 خصلت مومن در حدیث امام جواد علیه السلام

کلیپ تصویری مجتهدی تهرانی: 3 خصلت مومن در حدیث امام جواد علیه السلام

دانلود کلیپ  3 خصلت مومن در حدیث امام جواد علیه السلام از زبان استاد مجتهدی تهرانی

عکس نوشته با عنوان درجات مومن بر اساس حدیثی از امام باقر (ع)

حدیث: درجات مومن در بهشت (+عکس نوشته و پوستر)

عکس نوشته با عنوان درجات مومن بر اساس حدیثی از امام صادق (ع)

حدیث: ویژگی مومن (+پوستر)

عکس نوشته با عنوان ویژگی مومن بر اساس حدیثی از پیامبر«ص»

عکس نوشته حدیث با عنوان نشانه های مومن بر اساس حدیثی از امام سجاد علیه السلام

عکس نوشته: نشانه های مومن

عکس نوشته حدیث با عنوان نشانه های مومن بر اساس حدیثی از امام سجاد علیه السلام

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری - خدا محکم کاری را دوست دارد

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - خدا محکم کاری را دوست دارد

شرح حدیثی از حضرت امام صادق علیه‌السلام با عنوان «خدا محکم کاری را دوست دارد» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری - علم همراه با حلم و تواضع

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - علم همراه با حلم و تواضع

شرح حدیثی از حضرت امام صادق علیه‌السلام با عنوان «علم همراه با حلم و تواضع» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری - تاثیر عزم راسخ در جوارح و اعضاء

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - عقل؛ زینت بخش‌ترین، دروغ؛ بدترین رسوایی

شرح حدیثی از حضرت امام علی علیه‌السلام با عنوان «عقل زینت بخش‌ترین، دورغ، بدترین رسوایی» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

سخنانی گوهربار از امام حسن عسکری علیه السلام

گزیده ای از سخنان ناب امام حسن عسگری علیه السلام در زمینه اخلاق

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری - یک رو و یک زبان باش

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - یک رو و یک زبان باش

شرح حدیثی از حضرت امام محمد باقر علیه‌السلام با عنوان «یک رو و یک زبان باش» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

عکس نوشته حدیث با عنوان ویژگی های مومن   بر اساس حدیثی از امام رضا علیه السلام

عکس نوشته: ویژگی های مومن

عکس نوشته حدیث با عنوان ویژگی های مومن   بر اساس حدیثی از امام رضا علیه السلام

عکس نوشته حدیث با عنوان بهترین بندگان  بر اساس حدیثی از امام رضا علیه السلام

عکس نوشته: بهترین بندگان

عکس نوشته حدیث با عنوان بهترین بندگان  بر اساس حدیثی از امام رضا علیه السلام

عيب جويى و عيب گويى (عکس نوشته)

عيب جويى و عيب گويى (عکس نوشته)

امام حسن علیه السلام : از اخلاق خوب مومن این است که عیب جو و عیب گوی دیگران نیست

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری -  خصوصیات محبوبترین بندگان

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - خصوصیات محبوبترین بندگان

شرح حدیثی از حضرت امام صادق علیه‌السلام با عنوان « خصوصیات محبوبترین بندگان» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری -  از چه کسانی مشورت بگیریم

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - از چه کسانی مشورت بگیریم

شرح حدیثی از حضرت امام علی علیه‌السلام با عنوان « از چه کسانی مشورت بگیریم» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری -  پرهیز از مواضع تهمت و رازداری

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - پرهیز از مواضع تهمت و رازداری

شرح حدیثی از حضرت امام علی علیه‌السلام با عنوان « پرهیز از مواضع تهمت و رازداری» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری -  کار برادر مومن را حمل بر صحت کنید

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - کار برادر مومن را حمل بر صحت کنید

شرح حدیثی از حضرت امام علی علیه‌السلام با عنوان « کار برادر مومن را حمل بر صحت کنید» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری -  برادران صادق

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - برادران صادق

شرح حدیثی از حضرت امام علی علیه‌السلام با عنوان « برادران صادق» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری - کار خیر را به تاخیر نیندازید

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - کار خیر را به تاخیر نیندازید

شرح حدیثی از حضرت امام صادق علیه‌السلام با عنوان «کار خیر را به تاخیر نیندازید» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری - سبقت فقیر مومن بر ثروتمند مومن

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - سبقت فقیر مومن بر ثروتمند مومن

شرح حدیثی از حضرت امام صادق علیه‌السلام با عنوان «سبقت فقیر مومن بر ثروتمند مومن» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری - تاثیر عزم راسخ در جوارح و اعضاء

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - تاثیر عزم راسخ در جوارح و اعضاء

شرح حدیثی از حضرت امام صادق علیه‌السلام با عنوان «تاثیر عزم راسخ در جوارح و اعضاء» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری - سه خصلت مومنان

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - سه خصلت مومنان

شرح حدیثی از پیامبر اکرم (ص) با عنوان «سه خصلت مومنان» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری - راه باز شدن درهای بهشت

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - راه باز شدن درهای بهشت

شرح حدیثی از پیامبر اکرم (ص) با عنوان «راه باز شدن درهای بهشت» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

صفحه‌ها