منوی اصلی

روز دهم ذی الحجه

عمل پایانی روز عید قربان (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، فصل سیزدهم: عمل پايانى در روز عيد قربان

تقسيم گوشت قربانى (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، فصل دوازدهم: تقسیم کردن گوشت قربانی

روزهای مستحب برای قربانی کردن (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، فصل یازدهم: تعیین روزهای مستحب برای قربانی

دعای قربانی کردن در روز عید قربان (اقبال الاعمال)

الجزء الأول؛ هذا مبدأ ذكر الأعمال الأشهر الثلاثة أعني شوال و ذي قعدة و ذي حجة من كتاب الإقبال‏، الباب الرابع فيما نذكره مما يتعلق بليلة عيد الأضحى و يوم عيدها، فصل فيما نذكره من رواية عن كم تجزى الأضحية و ما يقال عند الذبح‏

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، فصل دهم: قربانى به نيّت چندين نفر و دعاى هنگام ذبح قربانى

دعای قربانی کردن در روز عید قربان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ آداب و اعمال حج که در این ماه انجام می گیرد، دعای هنگام قربانی از جمله اعمالی است که در ایام تشریق صورت می گیرد:

قربانی کردن در روز عید قربان (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، ادامه فصل نهم: فضيلت قربانى و تأكيد بر آن در سنت محمدى-صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-:

دعاهای روز عید قربان (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، ادامه فصل هشتم: دعاهای روز عید قربان:

 

نماز عید قربان (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، فصل هفتم، ویژگی نماز روز عید قربان:
 

دعای هنگام غسل و بعد از آن (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، فصل ششم، اعمال هنگام غسل و بعد از آن در روز عيد قربان:

غسل در روز عید قربان (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، فصل پنجم، روایت در مورد غسل روز عید قربان:

حالات نیکبختان و توجه کنندگان به خدا در روز عید قربان (اقبال الاعمال)

الجزء الأول؛ هذا مبدأ ذكر الأعمال الأشهر الثلاثة أعني شوال و ذي قعدة و ذي حجة من كتاب الإقبال‏، الباب الرابع فيما نذكره مما يتعلق بليلة عيد الأضحى و يوم عيدها، فصل فيما نذكره مما ينبغي أن يكون أهل السعادات و الإقبال عليه يوم الأضحى من الأحوال‏
جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، فصل چهارم، حالات نیکبختان و توجه کنندگان به خدا در روز عید قربان:

زیارت امام حسین (ع) در روز عید قربان (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، فصل سوم،آنچه اشاره به فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام در روز عید قربان دارد:

زیارت امام حسین (ع) در روز عید قربان (مصباح المتهجد)

ماه ذی الحجه؛ آداب حج و اگر حضور در آنجا (بقیع) ممکن نبود، زیارت قبر امام حسین علیه السلام را در روز عید قربان غنیمت بشمرد و قدر بداند که در آن فضیلت بسیاری نهفته است.

وقایع روز دهم ماه های حرام (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل چهل و پنجم، فضيلت  ده  روز روزه‌دارى در ماه رجب، در ادامه وقایعی را که در روز دهم این ماه و ماه های حرام رخ داده است را بیان می کنیم:

غسل کردن در روز عید قربان (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم - روز عید قربان است و اعمال آن چند چیز است: اول، غسل

نماز عید قربان (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم - روز عید قربان است و اعمال آن چند چیز است: دوم- نماز عید:

دعاهای روز عید قربان (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم - روز عید قربان است اعمال آن چند چیز است: سوم- خواندن دعاهای این روز:

دعای ندبه در عید قربان (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم - روز عید قربان است و اعمال آن چند چیز است: چهارم- خواندن دعای ندبه

قربانی کردن در روز عید قربان (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم - روز عید قربان است و اعمال آن چند چیز است: پنجم قربانی کردن

تکبیرات منی در روز عید قربان (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم - روز عید قربان است و اعمال آن چند چیز است: ششم- خواندن تكبيرات

دعای تهنیت در عید غدیر (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ و عيد غدير، هجدهم اين ماه است و عظيم‌ترين اعياد است. از جمله اعمال: گفتن دعای تهنیت هنگام دیدن و. ملاقات کردن برادر مومن است:

تکبیرات منی در روز عید قربان (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم ذی الحجه که روز عید قربان است و این تکبیرات را چه کسی که در منا باشد چه نباشد می گوید ...

دعا هنگام ذبح قربانی (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم ذی الحجه که روز عید قربان است و سنّت است كه دعا بخواند در وقت كشتن قربانی:

قربانی کردن در روز عید قربان (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم ذی الحجه که روز عید قربان است و از جملۀ اعمال و احکام اين عيد قربانى است و ...

دعای ندبه در عید قربان (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم ذی الحجه که روز عید قربان است و از جمله اعمال، خواندن دعاى ندبه که بهترين دعاهاست:

دعاهای روز عید قربان (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم ذی الحجه که روز عید قربان است و دعاهای بسیار قبل و بعد از نماز این روز وارد شده اما بهترین آنها ... :

دعای قبل از نماز عید قربان (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم ماه که روز عید قربان است و از جمله اعمال؛ دعاى پيش از رفتن به نماز عيد که در عید فطر مذكور شد.

نماز عید قربان (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم ماه که روز عید قربان است و از جمله اعمال در این روز، خواندن نماز عید است:

غسل کردن در روز عید قربان (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم ذی الحجه که روز عید قربان است و از جمله اعمال در این روز: غسل کردن است:

دعاهای روز عید قربان (بلدالامین)

اعمال ماه ذی الحجه؛ از جمله دعاهای روز عید قربان، دعاهایی است که در صحیفه سجادیه آورده شده است:

صفحه‌ها