منوی اصلی

اشعار شهادت امام حسن (ع)

شعر در شهادت امام حسن مجتبی (ع)

شعر در شهادت امام حسن مجتبی (ع)

ز آن طشت پر ز لخت جگر در مقابلش پيدا بود كه زهر چه كرده است با دلش‏

رباعی های شهادت امام حسن علیه السلام

رباعی های شهادت امام حسن علیه السلام

همصحبت نانجيب بودن، سخت‏ست در شهرِ پر از فريب بودن، سخت‏ست‏

شعر شهادت امام حسن علیه السلام

شعر شهادت امام حسن علیه السلام

از شرار زهر کین چون منقلب شد مجتبی(ع) پاره پاره جگر او ریخت در طشت طلا

 شعر آينه از فرط تجلّى شكست! (درباره شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام)

شعر آينه از فرط تجلّى شكست! (درباره شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام)

ز هر كجا؟ جُعده كجا؟ او كجا؟ غير كجا و حرم هو كجا؟!

شعر وصال شیرازی درباره شهادت امام حسن علیه السلام

شعر وصال شیرازی درباره شهادت امام حسن علیه السلام

در تاب رفت و طشت طلب کرد و ناله کرد و آن طشت را زخون جگر رشگ لاله کرد

شعر یاس و یاسمن (درباره شهادت امام حسن علیه السلام)

شعر یاس و یاسمن (درباره شهادت امام حسن علیه السلام)

مدينه شد ز داغ مصطفى بيت ‏الحزن امشب فضاى عالم هستى بود غرق محن امشب‏

شعر زهر جفا (درباره شهادت امام حسن علیه السلام)

شعر زهر جفا (درباره شهادت امام حسن علیه السلام)

حسن آن نور دو چشمان بتول حسن آن نوگل بستان رسول

شعر کربلای مدینه (درباره شهادت امام حسن علیه السلام)

شعر کربلای مدینه (درباره شهادت امام حسن علیه السلام)

اي مدينه چه بهاري چه هوايي داري‏ چه نسيمي چه حريمي چه صفايي داري‏

شعر درباره شهادت امام حسن علیه السلام

شعر تنهاترین امام (درباره شهادت امام حسن علیه السلام)

در شهر خود غريب و به منزل غريبتر با سنگ خود شکسته‏ ترين آبگينه بود

شعر تشت لاله ها (درباره شهادت امام حسن علیه السلام)

شعر تشت لاله ها (درباره شهادت امام حسن علیه السلام)

اي دل مگو که موسم اندوه شد به سر آمد به سر محرم و آمد مه صفر

شعر مزار حسن (درباره شهادت امام حسن علیه السلام)

شعر مزار حسن (درباره شهادت امام حسن علیه السلام)

ايا صبا بگذر بر سر مزار حسن زهي شميم تو چون خلق مشکبار حسن

شعر از تبار غربت (درباره شهادت امام حسن علیه السلام)

شعر از تبار غربت (درباره شهادت امام حسن علیه السلام)

اي زمين و آسمان‏ها سوگوار غربتت آفتاب آسمان سنگ مزار غربتت

شعر جواب خدا (درباره شهادت امام حسن علیه السلام)

شعر جواب خدا (درباره شهادت امام حسن علیه السلام)

زهر جفا چو بر جگر مجتبي رسيد افغان جن و انس به عرش علي رسيد

شعر گاه در کربلاست گاه در بقیع (شهادت امام حسن (ع))

شعر گاه در کربلاست گاه در بقیع ( درباره شهادت امام حسن علیه السلام)

بسكه از دل كشيده آه، بقيع به حريم تو يافت راه، بقيع‏

شعر ایام عزای حسن است

شعر ایام عزای حسن است

اى دل خون شده! ايّام عزاى حسن‏ست كز ثرى تا به ثريّا، همه بيتُ الحزن‏ست‏