منوی اصلی

برخواستن از خواب و نماز شب

فضیلت نماز شب (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ در بیان نماز شب به فضیلت این نماز می رسیم که از حضرت علی علیه السلام نقل شده است:

فضیلت نماز شب

فصل چهارم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: برخاستن از خواب و خواندن نماز شب: ابتدا فضیلت نماز شب را بیان می کنیم:

کیفیت نماز شب (رساله باقیات الصالحات)

فصل چهارم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: برخاستن از خواب و خواندن نماز شب: کیفیت خواندن نماز شب را بیان می کنیم:

نماز شفع (مفاتیح الجنان)

فصل چهارم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: برخاستن از خواب و خواندن نماز شب: بعد از خواندن هشت رکعت نماز شب، سه رکعت دیگر از نمازهای شب به نام نماز شفع که دو رکعت است و نماز وتر که یک رکعت است باقی می ماند نماز شفع را به صورت زیر می خوانیم:

نماز وتر (رساله باقیات الصالحات)

فصل چهارم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: برخاستن از خواب و خواندن نماز شب: در اینجا نماز وتر (که یک رکعت است) و دعاهایی که در قنوت این نماز خوانده می شود، را بیان می کنیم:

دعای بعد از نماز وتر (رساله باقیات الصالحات)

فصل چهارم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: برخاستن از خواب و خواندن نماز شب: پس از سلام نماز وتر، تسبیح حضرت زهرا (س) و دعاهای بعد از آن را به شرح زیر می خوانیم:

نافله نماز صبح (رساله باقیات الصالحات)

فصل چهارم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: برخاستن از خواب و خواندن نماز شب: بعد از خواندن نماز شب، برای نافله صبح آماده می شویم و در آخر این متن، دعایی برای بعد از نماز شب آورده شده است:

دعای امام سجاد (ع) بعد از نماز شب (رساله باقیات الصالحات)

فصل چهارم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: برخاستن از خواب و خواندن نماز شب: بعد از خواندن نماز نافله صبح، دعای دیگری برای بعد از نماز شب ذکر گردیده است که آن، دعای سی و دوم صحیفه سجادیه است:

سجده شکر بعد از نماز شب (رساله باقیات الصالحات)

فصل چهارم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: برخاستن از خواب و خواندن نماز شب: بعد از نماز شب، سجده شکر به جا آورده و برای برادران مومن خود با دعاهای ذکر شده دعا می کنیم:

تلاوت سوره قدر بعد از نماز شب (مصباح المتهجد)

مستحب است که بعد از پایان نماز شب، سوره قدر و اخلاص و دعاهایی که در زیر آمده است خوانده شود:

سجده شکر بعد از نماز شب (مصباح المتهجد)

بعد از نماز شب و نافله صبح که بیان گردید، کیفیت سجده شکر و دعاهایی که در آن می خوانیم را بیان می کنیم:

دعای بعد از نماز شب (مصباح المتهجد)

یکی دیگر از دعاهای بعد از نماز شب، دعای هجعت العیون است که در زیر می خوانیم:

دعای امام سجاد (ع) بعد از نماز شب (مصباح المتهجد)

بعد از خواندن نماز نافله صبح، دعای دیگری برای بعد از نماز شب ذکر گردیده است که آن، دعای سی و دوم صحیفه سجادیه است:

نافله نماز صبح (مصباح المتهجد)

هنگامی که فجر اول طلوع می کند و قبل از طلوع فجر دوم، دو رکعت نماز نافله صبح به کیفیت زیر می خوانیم:

دعای بعد از نافله نماز صبح (مصباح المتهجد)

دعاهای بعد از نماز نافله صبح (که درا ین کتاب ذکر شده، یکی دعای یا خیر مدعو یا خیر مسئول و دیگری دعای اللهم انی اسالک رحمه من عندک تهدی.. می باشند) را می خوانیم:

دعای بعد از نماز شب (بلدالامین)

دعایی دیگر بعد از نماز شب:

تسبیح بعد از نماز وتر (مصباح المتهجد)

تسبیحاتی است که در ماه رمضان نیز خوانده می شود که از ابو بصیر و او از ابی عبدالله روایت کرده، فرموده اند: بعد از نماز وتر می خوانیم:

دعای امام باقر (ع) بعد از نماز شب (بلدالامین)

بعد از نماز شب دعاهایی ذکر شد یکی دیگر از این دعاها، دعای امام باقر علیه السلام است که می خوانیم:

دعای امام باقر (ع) بعد از نماز شب (مصباح المتهجد)

بعد از نماز شب دعاهایی ذکر شد یکی دیگر از این دعاها، دعای امام باقر علیه السلام است که می خوانیم:

استغفار امام سجاد (ع)

بعد از دعای استغفاری که از امام علی علیه السلام بیان شد، استغفاری از امام سجاد (ع) نیز روایت شده (در قسمت اعمال بعد از نماز شب) که می خوانیم:

دعای ابن خانبه بعد از نماز وتر (مصباح المتهجد)

دعایی است که بعد از نماز وتر می خوانیم و از ابن خانبه روایت شده است:

دعای امام سجاد (ع) بعد از نماز شب (بلدالامین)

بعد از نماز شب، دعاهایی وارد شده است که یکی از آنها دعای سی و دوم صحیفه سجادیه در مقام اعتراف به گناه می باشد:

نماز وتر (مصباح المتهجد)

نماز شب؛ چگونگی خواندن ده رکعت نماز شب را بیان کردیم حال به خواندن نماز وتر که یک رکعت است و دعای قنوت آن می پردازیم:

نماز شفع (مصباح المتهجد)

نماز شب یازده رکعت است، که هشت رکعت آن را گفتیم، دو رکعت نماز شفع است و یک رکعت دیگر نماز وتر که در اینجا نماز شفع را بیان می کنیم:

دعای بعد از نماز وتر (مصباح المتهجد)

بعد از خواندن نماز وتر، تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها را می خوانیم و دعاهای بعد از آن که به شرح زیر می باشند:

دعای رکعت هشتم نماز شب (مصباح المتهجد)

بعد از خواندن دو رکعت چهارم، دعای زیر را که مخصوص بعد از تمام شدن دو رکعت چهارم یعنی رکعت هشتم است را می خوانیم:

نماز دو رکعت چهارم نماز شب (مصباح المتهجد)

بعد از دعای رکعت ششم نماز شب، به دو رکعت چهارم می رسیم و نمازش را به شرح زیر می خوانیم:

دعای بعد از رکعت چهارم نماز شب (مصباح المتهجد)

دعایی است که بعد از رکعت چهارم نماز شب می خوانیم:

دعای بعد از دو رکعت سوم (رکعت ششم) نماز نافله شب (مصباح المتهجد)

بعد از دو رکعت دوم و دعای رکعت چهارم که خواندیم، بعد از دو رکعت سوم که همان رکعت ششم نماز نافله شب می شود، دعای زیر را می خوانیم:

نماز دو رکعت دوم نماز شب (مصباح المتهجد)

بعد از دو رکعت اول، دو رکعت بعدی را به شرح زیر می خوانیم و همچنین دعاهای بعد از این دو رکعت را بیان می کنیم:

صفحه‌ها