منوی اصلی

حقوق در قرآن

احسان به والدین در آیینۀ قرآن

خداوند متعال در قرآ ن پس از مسئلۀ توحید، در آیات بسیاری به نیکی به پدر و مادر سفارش می کند.

دیدگاه قرآن درباره صرفه جویی و مصرف

دیدگاه قرآن درباره صرفه جویی و مصرف

ازنظر اسلام و قرآن، اعتدال در مصرف و میانه روی و صرفه جویی به معنای مصرف درست و متناسب، اصلی اساسی و از اصول نخستین اقتصاد اسلامی می باشد.

ارتداد در قرآن

ارتداد از جمله تحولاتی قهقرائی است که اگر در وجود انسان مسلمانی ایجاد شود نه تنها آثار فقهی و حقوقی براو بار می شود که حتی او را به مثابه مرده ای می گرداند .

ربا در اسلام

ربا از جمله بیماری های اقتصادی و اخلاقی است که اکر در جامعه ای گسترش یافت انسجام آن جامعه را از هم می پاشد و آن را به جامعه ای بیمار تبدیل می کند .

اهمیت صله رحم در قرآن و روایات

اهمیت صله رحم در قرآن و روایات

اسلام تحكیم روابط خانوادگی را به شدت مورد تأكید و توجه قرار داده و صله رحم و رسیدگی به بستگان را به عنوان یك ارزش الهی واجب كرده است.

احترام و نیكی به والدین در قرآن

قرآن در مورد عیسی علیه السلام می‌فرماید: «خداوند مرا نسبت به مادرم نیكوكار قرار داده است و جبار و شقی قرار نداده است». (آیاتی از قرآن کریم كه نشان‌دهنده اهمیت احسان به پدر و مادر است)

حق در لغت، قرآن و اصطلاح

همیشه حق به معنای اصطلاحی نیست بلکه گاهی در معنایی به کار می رود که در نگاه اول حق نیست ولی از زمره حقوق مهم به شمار می آید . مثل عبادت

رفتارهای اجتماعی مطلوب: احسان و نیکی به والدین

رفتارهای اجتماعی مطلوب: احسان و نیکی به والدین

رفتارهای اجتماعی مطلوب: احسان و نیکی به والدین

بخشش گناه دیگران

درست است که می توان بدی را با بدی تلافی کرد. اما اگر کسی مهربانی کند و از انتقام چشم بپوشد پاداش این مهربانی با خداست. 

علت تفاوت ارث زن و مرد

علت تفاوت ارث زن و مرد در اسلام

چرا سهم الارث مرد دو برابر زن است ؟

بدگویی مظلوم از ظالم

یعنی در جایی که حقی پایمال شده است مانعی ندارد ستم دیده گناه ظلم کننده را فاش کند. این کارش غیبت و بدگویی به حساب نمی آید. 

کم فروشی در قرآن

وزنه یک کیلویی را این طرف می گذارد و یک کیلو نان قندی هم آن طرف. خوب که دو طرف میزان شد از روی پیشخوان یک تکه نان قندی برمی دارد و می اندازد روی نانها.
کفه نان می رود پایین. پیرمرد 50 سال است با همین روش نان قندی می فروشد. الحمد لله با آبرو.
دیگران هم هستند البته که برعکس عمل می کنند. از کارشان کم می گذارند، پیمانه شان را سر خالی می گیرند، 
زیر و روی جنسشان فرق دارد، هزار عیب می گذارند روی جنس مردم تا بزخری کنند و از این دست کارها که همه مان دیده ایم. 
کسی اگر بخواهد قرآنی زندگی کند باید اینطور باشد: 

چشم پوشی از گناه دیگران

دلخوری پیش می آید. طبیعت زندگی جمعی همین است. هر کسی ممکن است اشتباهی کند و دل دیگری را برنجاند. 

فرصت دادن به بدهکار

و اگر بدهکار تنگدست بود به او مهلت دهيد تا توانگر گردد، و بخشيدن آن به رسم صدقه، براى شما بهتر است اگر بدانید 

جایگاه عدالت در حیات انسان

عدالت یک فضیلت اخلاقی است که خداوند در فطرت افراد قرار داده و بدین جهت است که توجه به آن را از انسان ها خواسته است . و بر اجرای آن تاکید می نماید .

پاسخ به چند شبهه در خصوص قصاص

هدف قصاص حیات بخشی به جامعه است چرا که با اجرای قصاص افراد از ارتکاب عمل قتل منصرف می شوند .

قانون دیه در اسلام

دیه مجاراتی است که از سوی شارع مقدس در قالب پرداخت مالی یرای پاره ای از جنایات مشخص شده است .و هم بعد مالی و هم بعد جزایی خواهد داشت.

کم فروشی و اثرات آن از منظر قرآن و احادیث

در قرآن مجید کرارا روى مسأله مبارزه با کم فروشى و تقلب در وزن و پیمانه تکیه و تأکید شده است. به اندازه ای که در یک جا رعایت این نظم را در ردیف نظام آفرینش در پهنه جهان هستى گذارده

بررسی جرم سرقت در قانون اسلام

سرقت از معدود جرایمی است که خداوند مجازات آن را در قرآن به صراحت بیان نموده و از جمله مجازات های حدی به شمار می آید .

نشوز در فقه و حقوق

نشوز عدم تمکین است که در صورت انجام آن از سوی زن و عدم انجام وظایف از سوی شوهر احکام خاص به خود را خواهد داشت .

جایگاه وصیت در قانون

وصیت در واقع توصیه به فرد و یا افراد دیگری است که بعد از مرگ فرد وصیت کننده صاحب اموالی و یا متصدی انجام کاری شوند .که این عمل هم در شریعت اسلام و هم در قانون جایز است .

امانتداری در اسلام

امانت گذاری ناشی از اعتماد به امانت گیرنده است. حفظ امانت دیگران، مراعات اعتماد آنها و احترام به احساسات پاک انسانی است.

وصیت

وصیّت براى والدین وبستگان، عامل تجدید محبّت ویک نوع قدرشناسى است و باید بر اساس «معروف» یعنى عقل‏ پسند باشد، نه از روى کینه و انتقام و یا مهرورزى‏ هاى بى ‏جا و بى ‏رویه .

احکام عده

عده مدنی است که زن مطلقه یا بیوه باید از پاره ای از اعمال خود داری کند . و اردواج در آن مدت که برای هر قسم متفاوت است واقع نمی شود .

چند همسری از نظر اسلام

اسلام نه چند همسری را اختراع کرد، زیرا قرن ها پیش از اسلام در جهان وجود داشت، و نه آن را نسخ کرد، زیرا از نظر اسلام برای اجتماع مشکلاتی پیش می آید که راه چاره آنها منحصرا به تعدد زوجات است بلکه آن را قانونمند کرده است .

بررسی جایگاه عقد رهن

و اگر در سفر بوديد، و نويسنده‏اى ( برای ثبت دین ) نيافتيد، رهن (گروگان ) بگيريد! ( رهنی كه در اختيار طلبكار قرار گيرد.)

وفای به پیمان، حق خدا است

برای ادای حق خداوند که همان انجام تعهدات الهی است ، باید از ضعف اراده پرهیز کرد

احکام معامله

معامله ربائی حرام و البته باطل نیز هست یعنی اثری نخواهد داشت . و هر آنچه که از راه ربا حاصل می شود مالکیت آور نیست .

قرض الحسنه اصلی مهم در قرآن

قرض الحسنه از جمله اموری بوده که اهل بیت به آن اهتمام فراوان داشته اند . و تنها منحصر به پول نیست بلکه شامل وسایل زندگی نیز می شود .

تصرف مال دیگران

حرام خواری تنها در خوردن نیست بلکه تصرف غیر مالکانه را نیز شامل می شود .

صفحه‌ها