منوی اصلی

آمادگی برای مرگ

نهج البلاغه: آمادگی برای مرگ

نهج البلاغه: آمادگی برای مرگ

امام علی(ع): برای مرگ آماده شوید؛ زیرا مرگ بر سر شما سایه افکنده است و همچون گروهی باشید که بر آنها فریاد زده شد و بیدار گشتند و دانستند که دنیا سرای آنها نیست و از این رو آن را [با جهان دیگر] عوض کردند. (نهج البلاغه. از خطبه 64)

عکس نوشته  با عنوان " فرا رسیدن زمان مرگ آدمی" بر اساس حدیثی از امام علی (ع)

حدیث : آمادگی برای مرگ (+پوستر)

عکس نوشته  با عنوان " آمادگی برای مرگ " بر اساس حدیثی از امام علی (ع)

عکس نوشته با عنوان "آمادگی برای مرگ" بر اساس حدیثی از امام علی (ع)

حدیث: آمادگی برای مرگ (+پوستر)

عکس نوشته با عنوان "آمادگی برای مرگ" بر اساس حدیثی از امام علی (ع)

معرفی کتاب بازگشت به زندگی

کتاب بازگشت به زندگی تالیف دکتر ریموند مودی درباره حقیقت مرگ و جهان پس از مرگ سخن می گوید

عالی: آمادگی های قبل از مرگ ( +پوستر)

استاد عالی: آمادگی های قبل از مرگ ( +عکس نوشته)

گزیده ای از سخنان حجت الاسلام و المسلمین عالی در برنامه سمت خدا  در موضوع  آمادگی برای مرگ در قالب پوستر،  باعنوان : " آمادگی های قبل از مرگ "

صفحه‌ها