منوی اصلی

اعمال سحرهای ماه رمضان

اعمال مشترکه ماه رمضان

پوستر اعمال مشترکه ماه رمضان

اعمال مشترکه ماه رمضان

آداب نیت روزه در ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل بیست و دوم و بیست و سوم: آداب نیت روزه در ماه رمضان:

تلاوت سوره قدر در سحر ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل بیست و یکم: آداب سحرى و آنچه هنگام خوردن سحرى خوانده يا بدان عمل مى‌ شود:

فضیلت خوردن سحری در ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل بیستم فضیلت خوردن سحری در ماه رمضان:

تسبیحات سحر ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل نوزدهم: دعاهاى وقت سحر در هر شب از ماه رمضان؛ تسبیحی که در ماه رمضان خوانده می شود:

دعای مختصر سحرهای ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل نوزدهم: دعاهاى وقت سحر در هر شب از ماه رمضان؛ پنجمین دعا:

دعای ادریس (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل نوزدهم: دعاهاى وقت سحر در هر شب از ماه رمضان؛ چهارمین دعا (دعای ادریس):

ذکر یا عدتی فی کربتی (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل نوزدهم: دعاهاى وقت سحر در هر شب از ماه رمضان؛ سومین دعا(یا عدتی فی کربتی):

دعای سحر (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل نوزدهم: دعاهاى وقت سحر در هر شب از ماه رمضان؛(دومین دعا، دعای سحر (دعای بهاء)):

دعای ابوحمزه ثمالی (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل نوزدهم: دعاهاى وقت سحر در هر شب از ماه رمضان (اولین دعا، دعای ابوحمزه ثمالی):

فضیلت خوردن سحری در ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم سوم اعمال سحرهای ماه رمضان که یکی از آنها آداب سحری خوردن است

تلاوت سوره قدر در سحر ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم سوم اعمال سحرهای ماه رمضان از جمله تلاوت سوره قدر می باشد؛

دعای سحر (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم سوم اعمال سحرهای ماه رمضان از جمله بخواند دعای امام باقر علیه السلام در سحرهای ماه رمضان را به کیفیت زیر؛

دعای ابوحمزه ثمالی (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم سوم اعمال سحرهای ماه رمضان از جمله دعای ابوحمزه ثمالی که امام سجاد علیه السلام در سحرهای رمضان می خواندند؛

ذکر یا عدتی فی کربتی (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم سوم اعمال سحرهای ماه رمضان از جمله دعای زیر که در سحر می خوانیم؛

دعای ادریس (دانلود متن، ترجمه)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم سوم اعمال سحرهای ماه رمضان از جمله دعای ادریس؛

دعای مختصر سحرهای ماه رمضان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم سوم اعمال سحرهای ماه رمضان که مختصرترین دعای سحر را در اینجا می خوانیم؛

تسبیحات سحر ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم سوم اعمال سحرهای ماه رمضان تسبیحات سحرهای ماه رمضان را می خوانیم؛

آداب نیت روزه در ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم سوم اعمال سحرهای ماه رمضان از جمله نیت روزه می باشد؛

دعای سحر (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ امام رضا علیه السلام: امام باقر علیه السلام در سحرها این دعا را می خواندند و می فرمودند که اگر مردم بدانند عظمت این دعا را در نزد خدا و سرعت اجابت آن، ..

دعای مختصر سحرهای ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ از جمله دعاهای سحر که بسیارند، این دعاست که می خوانیم:

آداب نیت روزه در ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ یکی از کارهایی که باید در ماه رمضان قبل از روزه گرفتن انجام دهیم، نیت کردن است ..

تلاوت سوره قدر در سحر ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ امام صادق علیه السلام در فضیلت تلاوت سوره قدر در وقت سحر و افطار ماه رمضان می فرمایند: پاداش کسی را دارد که بین این دو زمان در راه خدا شهید و ..

فضیلت خوردن سحری در ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ سحری خوردن برای روزه گرفتن خصوصا در ماه رمضان دارای فضیلت بسیاری است یکی از آنها: خداوند و فرشتگان صلوات می فرستند بر آنها که سحری می خورند و ...

تلاوت سوره قدر در سحر ماه رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ امام صادق علیه السلام: هر کس که سوره قدر را هنگام سحرها و افطارش قرائت کند، همانند کسی است که ..

فضیلت خوردن سحری در ماه رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ آداب سحری خوردن از دیدگاه معصومین علیهم السلام:

دعای ادریس (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ از جمله دعاهایی که در سحر ماه رمضان خوانده می شود، دعای ادریس است اما متن دعا:

ذکر یا عدتی فی کربتی (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ این دعا بعد از ابوحمزه ثمالی آورده شده و در سحرها نیز خوانده می شود.

دعای ابوحمزه ثمالی (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ از جمله دعاهایی که در هر روز از ماه رمضان می خوانیم، دعای ابوحمزه ثمالی است که در سحرهای این ماه خوانده می شود و امام سجاد علیه السلام نیز می خواندند:

دعای ابوحمزه ثمالی (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ از جمله دعاهایی که در سحرهای ماه رمضان خوانده می شود و امام سجاد علیه السلام نیز در سحر این دعا را می خواندند:

صفحه‌ها