منوی اصلی

سیمای مخبتین

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « وَ كُفَّ عَنَّا أَعْدَاءَنَا وَ اشْغَلْهُمْ عَنْ أَذَانَا »؛ مقابله با دشمنان و یاری دوستان خدا

در بخش دوم از شرح جمله « وَ كُفَّ عَنَّا أَعْدَاءَنَا وَ اشْغَلْهُمْ عَنْ أَذَانَا » از زیارت امین الله، مبارزه با دشمنان و یاری دوستان خدا تبیین می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « وَ أَظْهِرْ كَلِمَةَ الْحَقِّ وَ اجْعَلْهَا الْعُلْيَا وَ أَدْحِضْ كَلِمَةَ الْبَاطِلِ وَ اجْعَلْهَا السُّفْلَى»؛ آشکاری حق و نابودی باطل

در شرح جمله « وَ أَظْهِرْ كَلِمَةَ الْحَقِّ وَ اجْعَلْهَا الْعُلْيَا وَ أَدْحِضْ كَلِمَةَ الْبَاطِلِ وَ اجْعَلْهَا السُّفْلَى » از زیارت امین الله، برتری و پیروزی حق بر باطل بیان می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ «إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ»؛ ظهور قدرت خداوند

در شرح جمله « إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ» از زیارت امین الله، ظهور قدرت الهی در یاری دوستان و مقابله با دشمنانش بیان می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « كُفَّ عَنَّا أَعْدَاءَنَا وَ اشْغَلْهُمْ عَنْ أَذَانَا »؛ تبری از ستمگران

در این بخش از شرح جمله « كُفَّ عَنَّا أَعْدَاءَنَا وَ اشْغَلْهُمْ عَنْ أَذَانَا » از زیارت امین الله مفهوم تبری از ستمگران و دشمنان خدا تبیین می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « اغْفِرْ لِأَوْلِيَائِنَا »؛ طلب مغفرت برای دوستان خود

در شرح جمله « اغْفِرْ لِأَوْلِيَائِنَا » از زیارت امین الله ، مفهوم  طلب مغفرت از خداوند برای دوستان در از طریق معنا و آثارطلب مغفرت تبیین می شود .

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « أَنْتَ إِلَهِي وَ سَيِّدِي وَ مَوْلاَيَ »؛ اقرار به سرپرستی خداوند

در شرح جمله « أَنْتَ إِلَهِي وَ سَيِّدِي وَ مَوْلاَيَ » از زیارت امین الله، اقرار به معبود بودن و سیادت خداوند تبیین می شود .

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « وَ اجْمَعْ بَيْنِي وَ بَيْنَ أَوْلِيَائِي‏ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ‏(ع) »؛ اجتماع با اولیاء الهی

در بخش دوم از شرح جمله « وَ اجْمَعْ بَيْنِي وَ بَيْنَ أَوْلِيَائِي‏ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(ع)‏ » از زیارت امین الله، معنای اجتماع با اولیاء الهی و واسطه قرار دادن آنان بیان می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « وَ اجْمَعْ بَيْنِي وَ بَيْنَ أَوْلِيَائِي‏ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ‏(ع) »؛ همراهی با صادقین

در بخش اول از شرح جمله « وَ اجْمَعْ بَيْنِي وَ بَيْنَ أَوْلِيَائِي‏ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(ع)‏ » از زیارت امین الله، ترغیب به داشتن همت عالی و توصیه خداوند به همراهی با صادقین و مخلصین تبیین شده است.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « إِنَّكَ وَلِيُّ نَعْمَائِي وَ مُنْتَهَى مُنَايَ وَ غَايَةُ رَجَائِي فِي مُنْقَلَبِي وَ مَثْوَايَ‏ »؛ ولی نعمت و نهایت آرزو

در شرح جمله « إِنَّكَ وَلِيُّ نَعْمَائِي وَ مُنْتَهَى مُنَايَ وَ غَايَةُ رَجَائِي فِي مُنْقَلَبِي وَ مَثْوَايَ‏ » از زیارت امین الله ، خداوند به عنوان سرپرست  نعمتها و نهایت امید و آرزوی مومنان شناخته می شود .

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « اللَّهُمَّ فَاسْتَجِبْ دُعَائِي وَ اقْبَلْ ثَنَائِي »؛ درخواست استجابت دعا و قبولی ستایش

در شرح جمله « اللَّهُمَّ فَاسْتَجِبْ دُعَائِي وَ اقْبَلْ ثَنَائِي » از زیارت امین الله، تبیین می شود که زائر تقاضای استجابت دعا و مقبول واقع شدن ستایش خویش به درگاه خداوند متعال را دارد.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مَنَاهِلَ الظِّمَاءِ (لَدَيْكَ) مُتْرَعَةٌ »؛ سیراب شدن تشنگان ظاهری و باطنی

در این بخش از شرح جمله « مَنَاهِلَ الظِّمَاءِ (لَدَيْكَ) مُتْرَعَةٌ » از زیارت امین الله،  پر شدن راه آب تشنگان از طرف خداوند تبیین می شود .

 زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مَوَائِدَ الْمُسْتَطْعِمِينَ مُعَدَّةٌ »؛ آثار اطعام به دیگران

در بخش دوم از شرح جمله « مَوَائِدَ الْمُسْتَطْعِمِينَ مُعَدَّةٌ » از زیارت امین الله آثار اطعام به دیگران در دو بخش تبیین می شود .

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « وَ مَوَائِدَ الْمُسْتَطْعِمِينَ مُعَدَّةٌ »؛ نیاز موجودات به خدا جهت حفظ بقای خود

در بخش اول از شرح جمله « وَ مَوَائِدَ الْمُسْتَطْعِمِينَ مُعَدَّةٌ » از زیارت امین الله، نیاز موجودات به بقاء  و آماده بودن سفره احسان الهی برای آنها تبیین می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « جَوَائِزَ السَّائِلِينَ عِنْدَكَ مُوَفَّرَةٌ وَ عَوَائِدَ الْمَزِيدِ مُتَوَاتِرَةٌ »؛ پاداش درخواست کنندگان از خدا

در شرح جمله « جَوَائِزَ السَّائِلِينَ عِنْدَكَ مُوَفَّرَةٌ وَ عَوَائِدَ الْمَزِيدِ مُتَوَاتِرَةٌ » از زیارت امین الله، عنایت خداوند به  درخواست کنندگان از او در سه بخش بیان می شود.

 زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله ؛ « وَ حَوَائِجَ خَلْقِكَ عِنْدَكَ مَقْضِيَّةٌ » ؛ برآورده شدن نیاز موجودات

در این بخش از شرح جمله « وَ حَوَائِجَ خَلْقِكَ عِنْدَكَ مَقْضِيَّةٌ » از زیارت امین الله، برآورده شدن نیازمندی موجودات از طرف خداوند بیان می شود .

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « ذُنُوبَ الْمُسْتَغْفِرِينَ مَغْفُورَةٌ »؛ بخشیده شدن گناه آمرزش طلبان

در این بخش از شرح جمله « ذُنُوبَ الْمُسْتَغْفِرِينَ مَغْفُورَةٌ » از زیارت امین الله ، بی نهایت بودن آمرزش خداوند بیان می شود .

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « وَ عَوَائِدَ الْمَزِيدِ إِلَيْهِمْ وَاصِلَةٌ »؛ بهره های پی در پی خداوند بر موجودات

در این بخش از شرح جمله « وَ عَوَائِدَ الْمَزِيدِ إِلَيْهِمْ وَاصِلَةٌ » از زیارت امین الله، عنایتهای  پی در پی و بی پایان خداوند به بندگان خالص پرداخته می شود .

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « أَرْزَاقَكَ إِلَى الْخَلاَئِقِ مِنْ لَدُنْكَ نَازِلَةٌ »؛ آثار توجه به رازقیت خداوند

در بخش دوم ازشرح جمله « أَرْزَاقَكَ إِلَى الْخَلاَئِقِ مِنْ لَدُنْكَ نَازِلَةٌ » از زیارت امین الله،  آثار توجه به رازقیت خداوند درچهار بخش تبیین می شود .

زیارت  امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « أَرْزَاقَكَ إِلَى الْخَلاَئِقِ مِنْ لَدُنْكَ نَازِلَةٌ »؛ نزول رزق موجودات از طرف خدا

در بخش اول از شرح جمله « أَرْزَاقَكَ إِلَى الْخَلاَئِقِ مِنْ لَدُنْكَ نَازِلَةٌ » از زیارت امین الله ، در سه بخش به تبیین نزول رزق موجودات از طرف خداوند پرداخته می شود .

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « أَعْمَالَ الْعَامِلِينَ لَدَيْكَ مَحْفُوظَةٌ »؛ محفوظ بودن اعمال نزد خداوند

این بخش از شرح جمله « أَعْمَالَ الْعَامِلِينَ لَدَيْكَ مَحْفُوظَةٌ » از زیارت امین الله در دو بخش به تبیین محفوظ بودن عمل عاملین نزد خداوند پرداخته می شود .

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « وَ زَلَلَ مَنِ اسْتَقَالَكَ مُقَالَةٌ »؛ پذیرش عذرخواهی لغزش کنندگان

در این بخش از شرح جمله « وَ زَلَلَ مَنِ اسْتَقَالَكَ مُقَالَةٌ » از زیارت امین الله به تبیین معنای اقاله خداوند پرداخته می شود .

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ «وَ الْإِغَاثَةَ لِمَنِ اسْتَغَاثَ بِكَ مَوْجُودَةٌ »؛ فریادرسی خداوند از پناهندگان به او

در شرح جمله  «وَ الْإِغَاثَةَ لِمَنِ اسْتَغَاثَ بِكَ مَوْجُودَةٌ » از زیارت امین الله ، پناه بردن به خداوند ، اموری که باید از آنها به خدا پناه برد و چگونگی پناه دادن خدا بیان می شود.

زیارت ا مین  الله

شرح زیارت امین الله؛ « عِدَاتِكَ لِعِبَادِكَ مُنْجَزَةٌ »؛ برآورده شدن وعده های خداوند

درشرح جمله « عِدَاتِكَ لِعِبَادِكَ مُنْجَزَةٌ » از زیارت امین الله به تبیین تفضل خداوند نسبت به مطیعین و وعده ثوابهای بیشمارش پرداخته می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « وَ الْإِعَانَةَ لِمَنِ اسْتَعَانَ بِكَ مَبْذُولَةٌ »؛ کمک خدا به جویندگان کمک از او

در شرح جمله « وَ الْإِعَانَةَ لِمَنِ اسْتَعَانَ بِكَ مَبْذُولَةٌ » از زیارت امین الله ، کمک گرفتن موجودات از خداوند و انواع آن بیان می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛«عَبْرَةَ مَنْ بَكَى مِنْ خَوْفِكَ مَرْحُومَةٌ»؛ ا قسام و آثارگریه از خوف خداوند

در بخش دوم از شرح جمله « عَبْرَةَ مَنْ بَكَى مِنْ خَوْفِكَ مَرْحُومَةٌ » از زیارت امین الله درشش بخش به تبیین اقسام گریه از خوف خداوند  و درسه بخش به آثاراین گریه پرداخته می شود .

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ «عَبْرَةَ مَنْ بَكَى مِنْ خَوْفِكَ مَرْحُومَةٌ »؛ عظمت گریه مؤمنان

بخش اول از شرح جمله «عَبْرَةَ مَنْ بَكَى مِنْ خَوْفِكَ مَرْحُومَةٌ » از زیارت امین الله، ارزش و عظمت گریستن از خوف خدا و تواضع در پیشگاه او را بیان می کند.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « وَ تَوْبَةَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ مَقْبُولَة »؛ اقسام و آثار توبه

در بخش چهارم از شرح جمله « وَ تَوْبَةَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ مَقْبُولَة » از زیارت  امین الله، توبه مستقیم و غیرمستقیم تقسیم شرح داده شده سپس در پنج بخش به تبیین  آثار توبه پرداخته می شود . 

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « وَ تَوْبَةَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ مَقْبُولَة »؛ شرایط و زمان قبول توبه

دربخش سوم از شرح جمله « وَ تَوْبَةَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ مَقْبُولَة » از زیارت امین الله به تبیین  شرایط و زمان پذیرش توبه پرداخته می شود .

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « وَ تَوْبَةَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ مَقْبُولَةٌ »؛ مراتب توبه

در بخش دوم ازشرح جمله « تَوْبَةَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ مَقْبُولَةٌ  » از زیارت امین الله، مراتب توبه درهفت بخش تبیین می شود .

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « وَ تَوْبَةَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ مَقْبُولَةٌ »؛ پذیرش توبه، حقیقت توبه

در شرح جمله « وَ تَوْبَةَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ مَقْبُولَةٌ » از زیارت امین الله، بیان می شود که خداوند عنایت ویژه به گناهکاران داشته و توبه حقیقی را می پذیرد.

صفحه‌ها