منوی اصلی

ادعیه و زیارات

 

 
دانلود متن، ترجمه و صوت اعمال شب و روز
دانلود متن، ترجمه و صوت اعمال بین الطلوعیندانلود متن، ترجمه و صوت اعمال بین طلوع و غروب آفتاب
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال بین غروب آفتاب تا وقت خوابدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال برخاستن از خواب و نماز شب
دانلود صوتی، متن و ترجمه اذکار و دعاهای صبح و شام 
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال هفته
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز شنبهدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز یکشنبه
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز دوشنبهدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز سه شنبه
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز چهارشنبهدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز پنج شنبه
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ماه های قمری
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ماه محرمدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ماه صفردانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ماه ربیع الاولدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ماه ربیع الثانی
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ماه جمادی الاولدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ماه جمادی الثانیدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ماه رجبدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ماه شعبان
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ماه رمضاندانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ماه شعباندانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ماه ذی القعدهدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ماه ذی الحجه
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال مناسبت ها (مناسبت های معصومین)
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت و شهادت پیامبر اکرمدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت و شهادت امام علیدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت و شهادت حضرت زهرادانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت و شهادت امام حسن مجتبی
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت و شهادت امام حسیندانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت و شهادت امام سجاددانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت و شهادت امام باقردانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت و شهادت امام صادق
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت و شهادت امام کاظمدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت و شهادت امام رضادانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت و شهادت امام جواددانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت و شهادت امام هادی
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت و شهادت امام حسن عسکریدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت امام زماندانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت حضرت ابوالفضلدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال وفات حضرت زینب
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال مناسبت ها (مناسبت های قمری)
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ایام البیضدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال شب قدردانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال شب عید فطردانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز عید فطر
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال شب دحوالارضدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز دحو الارضدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز ترویهدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال شب عرفه
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز عرفهدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال شب عید قرباندانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز عید قرباندانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال شب عید غدیر
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز عید غدیردانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز مباهلهدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال تاسوعادانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال شب عاشورا
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز عاشورادانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال اربعیندانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال شب مبعثدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز مبعث
 دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال لیله المبیتدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال لیله الرغائب 
 دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال مناسبت ها (مناسبت های شمسی 
 دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال عید نوروزدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال نیسان (اعمال آب نیسان) 
دانلود صوتی، متن و ترجمه زیارتنامه اهل بیت
زیارتنامه پیامبر اکرمزیارتنامه امام علیزیارتنامه حضرت زهرازیارتنامه امام حسن مجتبی
زیارتنامه امام حسینزیارتنامه امام سجادزیارتنامه امام باقرزیارتنامه امام صادق
زیارتنامه امام کاظمزیارتنامه امام رضازیارتنامه امام جوادزیارتنامه امام هادی
 زیارتنامه امام حسن عسکریزیارتنامه امام زمان 
دانلود صوتی، متن و ترجمه زیارتنامه امامزادگان و مومنین
دانلود صوتی، متن و ترجمه زیارتنامه حضرت ابوالفضلدانلود صوتی، متن و ترجمه زیارتنامه حضرت معصومهدانلود صوتی، متن و ترجمه زیارتنامه عبدالعظیم حسنیدانلود صوتی، متن و ترجمه زیارتنامه امامزاده حمزه بن موسی
دانلود صوتی، متن و ترجمه زیارت اولیاء الله  دانلود صوتی، متن و ترجمه زیارت مومنین  دانلود صوتی، متن و ترجمه مقدمات زیارت
 دانلود صوتی، متن و ترجمه بعضی از زیارتهای مشهور 
دانلود متن، ترجمه و صوت زیارت عاشورادانلود متن، ترجمه و صوت زیارت آل یاسیندانلود متن، ترجمه و صوت زیارت جامعه کبیرهدانلود متن، ترجمه و صوت زیارت جامعه صغیره
دانلود متن، ترجمه و صوت زیارت امین الله دانلود متن، ترجمه و صوت زیارت اربعیندانلود متن، ترجمه و صوت زیارت رجبیهدانلود متن، ترجمه و صوت زیارت وارث
 دانلود متن، ترجمه و صوت حدیث کسادانلود صوت، متن و ترجمه زیارت ناحیه مقدسه 
 بعضی از دعاهای مشهور 
دانلود صوتی دعای صباح- دانلود متن دعای صباح- دانلود ترجمه دعای صباحدانلود صوتی دعای کمیل- دانلود متن دعای کمیل- دانلود ترجمه دعای کمیلدانلود صوتی دعای عشرات- دانلود متن دعای عشرات- دانلود ترجمه دعای عشراتدانلود صوتی دعای سمات- دانلود متن دعای سمات- دانلود ترجمه دعای سمات
دانلود صوتی دعای مشلول- دانلود متن دعای مشلول- دانلود ترجمه دعای مشلولدانلود صوتی دعای یستشیر- دانلود متن دعای یستشیر- دانلود ترجمه دعای یستشیردانلود صوتی دعای مجیر- دانلود متن دعای مجیر- دانلود ترجمه دعای مجیردانلود صوتی دعای عدیله- دانلود متن دعای عدیله- دانلود ترجمه دعای عدیله
دانلود صوتی دعای جوشن کبیر- دانلود متن دعای جوشن کبیر- دانلود ترجمه دعای جوشن کبیردانلود صوتی دعای جوشن صغیر- دانلود متن دعای جوشن صغیر- دانلود ترجمه دعای جوشن صغیردانلود صوتی دعای قاموس- دانلود متن دعای قاموس- دانلود ترجمه دعای قاموسدانلود صوتی دعای توسل- دانلود متن دعای توسل- دانلود ترجمه دعای توسل
دانلود صوتی دعای نور- دانلود متن دعای نور- دانلود ترجمه دعای نوردانلود صوتی دعای سریع الاجابه- دانلود متن دعای سریع الاجابه- دانلود ترجمه دعای سریع الاجابهدانلود صوتی دعای فرج- دانلود متن دعای فرج- دانلود ترجمه دعای فرجدانلود صوتی دعای امام زمان- دانلود متن دعای امام زمان- دانلود ترجمه دعای امام زمان
دانلود صوتی دعای ندبه- دانلود متن دعای ندبه- دانلود ترجمه دعای ندبهدانلود صوتی مناجات شعبانیه- دانلود متن مناجات شعبانیه- دانلود ترجمه مناجات شعبانیهدانلود صوتی دعای افتتاح- دانلود متن دعای افتتاح- دانلود ترجمه دعای افتتاحدانلود صوتی دعای سحر- دانلود متن دعای سحر- دانلود ترجمه دعای سحر
دانلود صوتی دعای ابوحمزه ثمالی- دانلود متن دعای ابوحمزه ثمالی- دانلود ترجمه دعای ابوحمزه ثمالیدانلود صوتی دعاهای ختم قرآن- دانلود متن دعاهای ختم قرآن- دانلود ترجمه دعاهای ختم قرآندانلود صوتی دعای عرفه- دانلود متن دعای عرفه- دانلود ترجمه دعای عرفهدانلود صوتی مناجات امیرالمومنین- دانلود متن مناجات امیرالمومنین- دانلود ترجمه مناجات امیرالمومنین
 دانلود صوتی دعای عهد- دانلود متن دعای عهد- دانلود ترجمه دعای عهددانلود صوتی دعای عالیه المضامین- دانلود متن دعای عالیه المضامین- دانلود ترجمه دعای عالیه المضامین 
 مناجات پانزده گانه امام سجاد- مناجات خمس عشر 
دانلود صوتی مناجات تائبین (توبه کنندگان)- دانلود متن و ترجمه مناجات تائبین (توبه کنندگان)دانلود صوتی مناجات شاکین (شکوه کنندگان)- دانلود متن و ترجمه مناجات شاکین (شکوه کنندگان)دانلود صوتی مناجات خائفین (ترسیدگان)- دانلود متن و ترجمه مناجات خائفین (ترسیدگان)دانلود صوتی مناجات راجین (امیدواران)- دانلود متن و ترجمه مناجات راجین (امیدواران)
دانلود صوتی مناجات راغبین (دلدادگان)- دانلود متن و ترجمه مناجات راغبین (دلدادگان)دانلود صوتی مناجات شاکرین (سپاسگزاران)- دانلود متن و ترجمه مناجات شاکرین (سپاسگزاران)دانلود صوتی مناجات مطیعین (فرمانبران خدا)- دانلود متن و ترجمه مناجات مطیعین (فرمانبران خدا)دانلود صوتی مناجات مریدین (ارادتمندان)- دانلود متن و ترجمه مناجات مریدین (ارادتمندان)
دانلود صوتی مناجات محبین (دوستداران)- دانلود متن و ترجمه مناجات محبین (دوستداران)دانلود صوتی مناجات متوسلین (توسل کنندگان)- دانلود متن و ترجمه مناجات متوسلین (توسل کنندگان)دانلود صوتی مناجات مفتقرین (نیازمندان)- دانلود متن و ترجمه مناجات مفتقرین (نیازمندان)دانلود صوتی مناجات عارفین (عارفان)- دانلود متن و ترجمه مناجات عارفین (عارفان)
دانلود صوتی مناجات ذاکرین (اهل ذکر)- دانلود متن و ترجمه مناجات ذاکرین (اهل ذکر)  دانلود صوتی مناجات معتصمین (پناه جویان)- دانلود متن و ترجمه مناجات معتصمین (پناه جویان)  دانلود صوتی مناجات زاهدین (پارسایان)- دانلود متن و ترجمه مناجات زاهدین (پارسایان)
دانلود صوتی، متن و ترجمه خواص بعضی از سوره ها و آیات و دعاهادانلود صوتی، متن و ترجمه بعضی از حرزها و دعاهای مختصر و کوتاه
دانلود صوتی، متن و ترجمه آداب اموات و دعاهای مربوط به آن  دانلود صوتی، متن و ترجمه دعاهای منتخب اصول کافی  دانلود صوتی، متن و ترجمه ادعیه و عوذات آلام و اسقام
 دانلود صوتی، متن و ترجمه تعقیبات مشترکه و مختصه نمازها 
دانلود صوتی، متن و ترجمه تعقیبات نماز صبحدانلود صوتی، متن و ترجمه تعقیبات نماز ظهردانلود صوتی، متن و ترجمه تعقیبات نماز عصردانلود صوتی، متن و ترجمه تعقیبات نماز مغرب
دانلود صوتی، متن و ترجمه تعقیبات نماز عشا  دانلود صوتی، متن و ترجمه تعقیبات مشترک نماز های پنج گانه  دانلود صوتی، متن و ترجمه نمازهای مستحبی
دانلود فهرست کتابهای دعایی
دانلود فهرست کتاب مفاتیح الجناندانلود فهرست کتاب صحیفه سجادیه
دانلود فهرست کتاب مصباح المتهجد و سلاح المتعبددانلود فهرست کتاب زاد المعاد
دانلود فهرست کتاب بلد الامین

دانلود گنجینه معارف اهل بیت