منوی اصلی

مريم

دعای دیگر روز عید قربان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، ادامه فصل هفتم، ویژگی نماز روز عید قربان:

دعای شامگاه روز عرفه (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب سوم، فوائد ماه ذی الحجه، در ادامه فصل بیست و دوم، دعاى ديگر در شامگاه روز عرفه:

دعای امام صادق (ع) در روز عرفه (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب سوم، فوائد ماه ذی الحجه، در ادامه فصل بیست و دوم، دعاهای روز عرفه؛ دعای دیگر امام صادق-علیه السلام- در موقف عرفات را بیان می کنیم:

دعای امام حسین (ع) در روز عرفه (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب سوم، فوائد ماه ذی الحجه، در ادامه فصل بیست و دوم، دعاهای روز عرفه؛ دعای امام حسین-علیه السلام- در روز عرفه را بیان می کنیم:

دعای یا شاهد کل نجوی در شب عرفه (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب سوم، فوائد ماه ذی الحجه، در ادامه فصل یازدهم، (اولین) دعاى شب عرفه:

دعای سید بن باقی در روز بیست و دوم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و ششم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز بیست و دوم ماه، فصل اول دعاهای مخصوص روز بیست و دوم رمضان (دعای دوم) به نقل از «سيد ابن الباقى» -رحمه الله-:

دعای بعد از نماز امام حسین (ع) (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل پنجاه و دوم، نماز شبِ نيمه شعبان در كنار قبر امام حسين-عليه السّلام-، در ادامه دعای بعد از این نماز را بیان می کنیم:

دعای سید بن باقی در روز دوازدهم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب شانزدهم و دعاهایی که در شب و روز آن خوانده می شود و در بعضی از روایات آورده اند دعای مخصوص روز دوازدهم ماه (دعای دوم)، به نقل از کتاب اختیار نوشته سیدابن الباقی

دعای سید بن باقی در روز هشتم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب دوازدهم اعمال و دعاهای مخصوص شب و روز هشتم ماه رمضان و ما بعضی از روایات را بیان می کنیم، فصل اول اعمالی که مختص به روز هشتم ماه می باشد، (دومین) دعاى اين روز، به نقل از كتاب «اختيار» نوشته‌ى «سيد ابن الباقى» -رحمه اللّه-:

دعای سید بن باقی در روز پنجم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب نهم اعمال و دعاهای شب و روز پنجم ماه رمضان: فصل اول دعاهای مخصوص روز پنجم، (دومین دعا)به نقل از كتاب «اختيار» نوشته‌ى «سيد ابن الباقى» -رحمه اللّه-:

ویژگی های روزه کامل از دیدگاه روایات

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل سوم ویژگی های روزه کامل از دیدگاه روایات:

ذکر یا عدتی فی کربتی (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل نوزدهم: دعاهاى وقت سحر در هر شب از ماه رمضان؛ سومین دعا(یا عدتی فی کربتی):

دعایی که جبرئیل (ع) به پیامبر (ص) آموخت (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین، دعاهایی بیان گردیده؛ از جمله دعای عظیم الشأن دیگری است که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده و گویند که جبرئیل این دعا را به پیامبر آموخته است اما متن دعا:

دعای اسماء حسنی (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین، دعاهایی بیان گردیده، از جمله دعای اسماء الحسنی که در آن همانطور که از اسمش نمایان است، اسماء سحنی خداوند ذکر شده است:

دعای علوی مصری (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین، دعاهایی بیان گردیده؛ از جمله دعایی است مشهور به دعای علوی مصری برای هر سختی و محنتی که اگر خوانده شود خداوند گشایش ایجاد خواهد نمود:

دعای کنز العرش (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین، دعاهای بیان گردیده که از جمله آنها دعای کنز الرعش است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل و روایت شده است:

دعای عظیم الشأن پیامبر (ص) (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین دعاهایی بیان گردیده از جمله آنها این دعاست که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده و در توسل به اسامی اعظم خوانده می شود:

دعای حمید (بلدالامین)

در خاتمه کتاب بلدالامین، دعاهای بیان گردیده که یکی از آنها دعای بزرگی است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است و به آن دعای حمید گفته می شود:

دعای سیف معروف به حرز یمانی (بلدالامین)

در خاتمه کتاب بلدالامین، به ذکر دعاهایی پرداخته است از جمله این دعا که دعای سیف است و معروف به دعای حرز یمانی و سریع الاجابه نیز هست:

دعای ذخیره (بلدالامین)

در خاتمه کتاب بلدالامین متن دعاهایی را بیان کرده است از آن جمله است دعای ذخیره که از معصومین علیهم السلام روایت گردیده است:

دعای مشلول (بلدالامین)

در خاتمه کتاب بلدالامین دعای مشلول را از ابراهیم بن محمد بن صالح به دو صورت آورده که می خوانیم:

رقعه الجیب، حرز امام رضا (ع) (بلدالامین)

در خاتمه کتاب بلدالامین، استعاذه ای از امام رضا علیه السلام که به رقعه الجیب ایشان معروف است را می خوانیم:

دعای یا شاهد کل نجوی در شب عرفه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال ماه ذی الحجه؛ شب نهم- از لیالی متبرکه و شب مناجات با قاضی الحاجات و اعمال ذکر شده در این شب؛ اول- دعای اللَّهُمَّ يَا شَاهِدَ كُلِّ نَجْوَى

دعا در غیبت امام زمان (ع) (مصباح المتهجد)

اعمال روز جمعه؛ دعایی است که شیخ ابا عمرو (نایب اول امام زمان) به علی محمد بن همام املا می کند و می گوید و این دعا در زمان غیبت امام زمان خوانده می شود:

عهدنامه میت (مفاتیح الجنان)

خاتمه؛ آداب اموات و دعاهای متعلق به آن: پیامبر صلی الله علیه و آله: هرکس باید هنگام مرگ، وصیتش را نیکو کند. وصیت نیکو را می خوانیم:

دعای امام حسین (ع) در روز عرفه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم که روز عرفه است و از جمله دعاهای مشهور این روز، دعای امام حسین است:

دعای یا شاهد کل نجوی در شب عرفه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ شب عرفه از لیالی متبرکه است و دعا مستجاب و احیا در آن وارد شده است و این دعا نیز در شب عرفه خوانده می شود:

استغفار امام علی (ع)

در کتاب بلدالامین این استغفار از امام علی علیه السلام روایت شده است (در قسمت اعمالی که بعد از نماز شب انجام می شود) که می خوانیم:

دعای بعد از دو رکعت سوم (رکعت ششم) نماز نافله شب (مصباح المتهجد)

بعد از دو رکعت دوم و دعای رکعت چهارم که خواندیم، بعد از دو رکعت سوم که همان رکعت ششم نماز نافله شب می شود، دعای زیر را می خوانیم:

عهدنامه میت (مصباح المتهجد)

فَقَدْ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ ع أَنَّهُ قَالَ:

مَنْ لَمْ يُحْسِنِ اَلْوَصِيَّةَ عِنْدَ مَوْتِهِ كَانَ ذَلِكَ نَقْصاً فِي عَقْلِهِ وَ مُرُوَّتِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ كَيْفَ اَلْوَصِيَّةُ قَالَ إِذَا حَضَرَتْهُ اَلْوَفَاةُ وَ اِجْتَمَعَ اَلنَّاسُ إِلَيْهِ قَالَ

صفحه‌ها