منوی اصلی

اعمال روز عید قربان

عمل پایانی روز عید قربان (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، فصل سیزدهم: عمل پايانى در روز عيد قربان

تقسيم گوشت قربانى (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، فصل دوازدهم: تقسیم کردن گوشت قربانی

روزهای مستحب برای قربانی کردن (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، فصل یازدهم: تعیین روزهای مستحب برای قربانی

دعای قربانی کردن در روز عید قربان (اقبال الاعمال)

الجزء الأول؛ هذا مبدأ ذكر الأعمال الأشهر الثلاثة أعني شوال و ذي قعدة و ذي حجة من كتاب الإقبال‏، الباب الرابع فيما نذكره مما يتعلق بليلة عيد الأضحى و يوم عيدها، فصل فيما نذكره من رواية عن كم تجزى الأضحية و ما يقال عند الذبح‏

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، فصل دهم: قربانى به نيّت چندين نفر و دعاى هنگام ذبح قربانى

دعای قربانی کردن در روز عید قربان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ آداب و اعمال حج که در این ماه انجام می گیرد، دعای هنگام قربانی از جمله اعمالی است که در ایام تشریق صورت می گیرد:

قربانی کردن در روز عید قربان (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، ادامه فصل نهم: فضيلت قربانى و تأكيد بر آن در سنت محمدى-صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-:

دعاهای روز عید قربان (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، ادامه فصل هشتم: دعاهای روز عید قربان:

 

دعای ندبه در عید قربان (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، فصل هشتم: دعای روز عید قربان:

دعای دیگر روز عید قربان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، ادامه فصل هفتم، ویژگی نماز روز عید قربان:

دعای بعد از نماز عید قربان (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، ادامه فصل هفتم، ویژگی نماز و دعای روز عید قربان:

نماز عید قربان (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، فصل هفتم، ویژگی نماز روز عید قربان:
 

دعای هنگام غسل و بعد از آن (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، فصل ششم، اعمال هنگام غسل و بعد از آن در روز عيد قربان:

غسل در روز عید قربان (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، فصل پنجم، روایت در مورد غسل روز عید قربان:

حالات نیکبختان و توجه کنندگان به خدا در روز عید قربان (اقبال الاعمال)

الجزء الأول؛ هذا مبدأ ذكر الأعمال الأشهر الثلاثة أعني شوال و ذي قعدة و ذي حجة من كتاب الإقبال‏، الباب الرابع فيما نذكره مما يتعلق بليلة عيد الأضحى و يوم عيدها، فصل فيما نذكره مما ينبغي أن يكون أهل السعادات و الإقبال عليه يوم الأضحى من الأحوال‏
جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، فصل چهارم، حالات نیکبختان و توجه کنندگان به خدا در روز عید قربان:

زیارت امام حسین (ع) در روز عید قربان (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، فصل سوم،آنچه اشاره به فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام در روز عید قربان دارد:

زیارت امام حسین (ع) در روز عید قربان (مصباح المتهجد)

ماه ذی الحجه؛ آداب حج و اگر حضور در آنجا (بقیع) ممکن نبود، زیارت قبر امام حسین علیه السلام را در روز عید قربان غنیمت بشمرد و قدر بداند که در آن فضیلت بسیاری نهفته است.

دعای ندبه (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و ششم- اعمال و وظایف مخصوص روز عید فطر؛ فصل نوزدهم، ویژگی نماز عید، در ادامه فصل، دعای(ندبه) بعد نماز عيد كه در چهار عيد (قربان، فطر، غدير و جمعه) خوانده مى‌شود، را بیان می کنیم:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

عید قربان

فصل شانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى الحجه و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ عید قربان که یکی از چهار شبی است که امام علی علیه السلام در آن به عبادت و زنده نگه داشتن آن سفارش نموده اند:

دعای 48 صحیفه در روز جمعه (مفاتیح الجنان)

اعمال روز جمعه؛ دو دعا از صحیفه سجادیه نقل شده است که یکی از آنها دعای چهل و هشتم می باشد که علاوه بر عید قربان، در روز جمعه نیز خوانده می شود:

احیا در شب عید قربان (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ شب دهم- از اعمال این شب، احیا گرفتن است:

زیارت امام حسین (ع) در شب عید قربان (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ شب دهم، دیگر عمل در این شب، زیارت امام حسین علیه السلام می باشد.

دعای یا دائم الفضل علی البریه در شب عید قربان

اعمال ماه ذی الحجه- شب دهم- دعای یَا دائِمَ الفَضلِ عَلَی البَرِیَّه ... که در شب جمعه گذشت نیز در این شب خوانده می شود:

غسل کردن در روز عید قربان (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم - روز عید قربان است و اعمال آن چند چیز است: اول، غسل

نماز عید قربان (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم - روز عید قربان است و اعمال آن چند چیز است: دوم- نماز عید:

دعای ندبه در عید قربان (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم - روز عید قربان است و اعمال آن چند چیز است: چهارم- خواندن دعای ندبه

قربانی کردن در روز عید قربان (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم - روز عید قربان است و اعمال آن چند چیز است: پنجم قربانی کردن

تکبیرات منی در روز عید قربان (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم - روز عید قربان است و اعمال آن چند چیز است: ششم- خواندن تكبيرات

زیارت امام حسین (ع) در عید فطر و قربان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

مقصد سوم در فصل هفتم از باب زیارات: کیفیت زیارت امام حسین علیه السلام و زیارت حضرت عباس: زیارات مخصوصه؛ پنجم زیارت امام حسین علیه السلام در عید فطر و قربان

تکبیرات منی در روز عید قربان (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم ذی الحجه که روز عید قربان است و این تکبیرات را چه کسی که در منا باشد چه نباشد می گوید ...

صفحه‌ها