منوی اصلی

تفرقه

چهل حدیث وحدت

و مانند آنان که پراکنده شدند و پس از آمدن دلیل های روشن الهی، اختلاف کردند، نباشید «زیرا» برای آنان عذابی بزرگ خواهد بود.

تفرقه، مایه عذاب و گرفتاری (عکس نوشته)

تفرقه، مایه عذاب و گرفتاری (عکس نوشته)

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : جماعت «وحدت» ، مایه رحمت و تفرقه موجب عذاب است

وحدت از ديدگاه آيات و روايات

پيامبران خدا هماره بر اصل وحدت معبود و اتحاد امم تکيه کرده ، امتها و ملتها را به پرستش خداي يگانه فرا خوانده و بر آن بودند تا به حکميت الهي و آسماني، از بروز نفاق و تفرقه امت پيشگيري کنند. ...