منوی اصلی

شگفتیهای آفرینش

شگفتی های آفرینش در کلام امام صادق(ع)

توحید مفضل: حکمت طلوع و غروب خورشید (+پوستر)

شگفتی های آفرینش در کلام امام صادق(ع): حکمت طلوع و غروب خورشید

شگفتی های آفرینش در کلام امام صادق(ع)

توحید مفضل: حکمت خدا در خلقت ماهی (+پوستر)

شگفتی های آفرینش در کلام امام صادق (علیه السلام) : حکمت خدا در خلقت ماهی

توحید مفضل: شگفتی های آفرینش در کلام امام صادق (ع)

توحید مفضل: آموزش پرنده به ما (+پوستر)

شگفتی های آفرینش در کلام امام صادق(ع): آموزش پرنده به ما

شگفتی های آفرینش در کلام امام صادق (علیه السلام)

توحید مفضل: حکمت ساعات شب و روز (+پوستر)

شگفتی های آفرینش در کلام امام صادق (علیه السلام) : حکمت ساعات شب و روز

شگفتی های آفرینش در کلام امام صادق(ع)

توحید مقضل : حکمت ساقهای بلند مرغ ماهی خوار (+پوستر)

شگفتی های آفرینش در کلام امام صادق(ع): حکمت ساقهای بلند مرغ ماهی خوار

توحید مفضل: شگفتی های آفرینش در کلام امام صادق (ع)

توحید مفضل: حکمت خداوند در ریشه درختان (+پوستر)

شگفتی های آفرینش در کلام امام صادق (ع) : حکمت خداوند در ریشه درختان (+پوستر)

توحید مفضل: شگفتی های آفرینش در کلام امام صادق (ع)

توحید مفضل: بوته های ضعیف، میوه های بزرگ (+پوستر)

شگفتی های آفرینش در کلام امام صادق(ع):بوته های ضعیف ، میوه های بزرگ

شگفتی های آفرینش در کلام امام صادق(ع): آسمان آبی

توحید مفضل: آسمان گاه بارانی گاه صاف (+پوستر)

شگفتی های آفرینش در کلام امام صادق(ع): آسمان آبی

حدیث شگفتی

شگفتی و تعجب در احادیث

امام على عليه السلام: در شگفتم از كسى كه آفرينش خدا را مى بيند و با اين حال در وجود او شكّ مى كند!

اسرار طبی در کلام امام صادق عليه السلام

كتاب توحيد مفضل مشتمل بر برخى از درسهاى امام صادق (عليه السلام) است كه برای شاگرد خود مفضل بن عمر در اثبات توحيد بیان كرده و مشتمل بر مسايل طبى ارزشمندى است.

وقتی همۀ اعضای بدن، از دست آزارهای زبان، زبان باز می کنند!

هر روز صبح كه مى شود، اندامهاى ما به هم سركشى كرده و احوال يكديگر را از هم مى پرسند.

توحید مفضل

توحید مفضل؛ شرح شگفتی های آفرینش از زبان امام صادق علیه السلام

توحید مفضل حدیثی است طولانی، مشتمل بر سخنان امام جعفر صادق علیه السلام با موضوع محوری اسرار آفرینش که طی چهار جلسه بر مفضل بن عمر جعفی املا شده است.  توحید مفضل از كتاب های ارزشمند و معتبر شیعه در مباحث اعتقادی محسوب می شود.

مفضل بن عمر کیست؟