منوی اصلی

میزان الحکمه جلد هشتم

پوستر حدیث: دانش بیش از عقل

پوستر حدیث: دانش بیش از عقل

پوستر حدیث: دانش بیش از عقل

حدیث درباره دانش

دانش از نظر احادیث

امام على عليه السلام: سرِ دانش، تميز دادن خويها از يكديگر و آشكار ساختن پسنديده آنها و درهم كوفتن نكوهيده اش مى باشد.

غفلت در احادیث

غفلت در احادیث

امام على عليه السلام: غفلت، خصلت احمقان است.

حدیث درباره عهد و پیمان

پیمان در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: مؤمنان، به شروط خود وفادارند.

حدیث درباره غیبت

غیبت در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: غيبت نكردن نزد خداوند عزوجل، محبوبتر از ده هزار ركعت نماز مستحبى است.

حدیث درباره غیرت

غیرت در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: خداوند متعال بندگان غيرتمند خويش را دوست مى دارد.

خشم در احادیث

خشم از نظر احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: خشم، ايمان را تباه مى كند همان گونه كه سركه عسل را.

حدیث درباره عمر

عمر در احادیث

امام على عليه السلام: عمر تو همان زمانى است كه در آن به سر مى برى.

حدیث درباره کار کردن

عمل در احادیث

امام على عليه السلام: شما به انجامِ درست و صحيح كارها نيازمندتريد تا درست و فصيح ادا كردن سخنان.

حدیث درباره تجسم اعمال

عرضه اعمال در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: روز دو شنبه و پنج شنبه، اعمال عرضه مى شود. گناهان آمرزش خواه آمرزيده مى شود و توبه توبه گر پذيرفته مى گردد و كينه هاى كنيه ورزان برگردانده مى شود تا توبه كنند.

حدیث درباره عادت کردن

عادت در احادیث

امام على عليه السلام: هر كه از عادتها پيروى كند، به درجات [عاليه] نرسد.

حدیث درباره نامه اعمال

نامه اعمال در احادیث

امام على عليه السلام: فرشته دست راست كارهاى نيك را مى نويسد و فرشته دست چپ گناهان را و دو فرشته روز، اعمال روز بنده را مى نويسند و دو فرشته شب، اعمال شب او را مى نگارند.

حدیث درباره دست دادن

معانقه در احادیث

امام صادق عليه السلام: هر گاه دو مؤمن معانقه كنند غرق رحمت شوند و هر گاه به خاطر خداوند و نه براى غرضى از اغراض دنيوى، يكديگر را در آغوش كشند، به آنها گفته شود: آمرزيده شديد، عمل را از سر گيريد.

حدیث درباره معاد

معاد در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: معاد، ميدان عمل است. كسى كه كار كرده نكو حال و بهره مند باشد و آن كه از دست داده اندوهگين و پشيمان باشد.

حدیث درباره نشانه های قیامت

معاد (نشانه های فرا رسیدن قیامت) در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: قيامت بر پا نشود، مگر آن گاه كه خداوند سه چيز را كمياب گرداند: درهمى از حلال، دانشى سودمند و برادرى در راه خداوند عزّ و جلّ.

حدیث درباره قیامت

معاد (توصیف روز قیامت) در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: در تاريكى روز قيامت، شعار مردم «لا إله إلاَّ اللّه» است.

عید در احادیث

عید در احادیث

امام على عليه السلام ـ در يكى از اعياد ـ فرمود : همانا اين عيد براى كسى عيد است كه خداوند روزه و نمازش را پذيرفته باشد و هر روزى كه در آن نافرمانى خدا نشود، آن روز عيد است.

حدیث درباره عیب جویی

عیب جویی از نظر احادیث

امام على عليه السلام: خوشا به حال آن كس كه عيب خودش، او را از پرداختن به عيبهاى مردم باز دارد.

پناه بر خدا

پناه بردن به خدا در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: بار خدايا! از چيرگى قرض و چيرگى دشمن و دشمن شاد شدن به تو پناه مى برم.

حدیث درباره نکوهش

نکوهش در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: از گرفتارى برادرت اظهار شادى مكن، كه خداوند به او رحم مى كند و تو را گرفتار مى سازد.

حدیث درباره زندگی

زندگی در احادیث

امام على عليه السلام: گواراترين زندگى، دور افكندن تكلّفات و تشريفات است.

نکوحالی در احادیث

نکوحالی در احادیث

امام على عليه السلام: خوش بخت ترين مردم، كسى است كه به سوى نيكيها بشتابد.

غبن در احادیث

غبن در احادیث

امام صادق عليه السلام : مغبون كردن مؤمن حرام است.

حدیث درباره پیمان

پیمان شکنی در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: مردم هرگز هلاك نشوند، مگر آن گاه كه با خود پيمان شكنى كنند.

حدیث درباره فریفتگی و غفلت

فریفتگی و غفلت در احادیث

امام على عليه السلام: فريبندگى آرزو، عمل را تباه مى گرداند.

حدیث درباره جنگ بدر و فتح مکه

جنگ (جنگهای پیامبر) در احادیث

امام على عليه السلام: در جنگ بدر، چهره اصحاب پيامبر خدا صلى الله عليه و آله، مانند پشمِ سفيد بود.

غسل در احادیث

غسل در احادیث

امام رضا عليه السلام: علت غسل عيد و جمعه و ديگر غسلها، تعظيم و احترام بنده نسبت به پروردگارش و روى كردن به آن بخشنده بزرگوار و طلب آمرزش براى گناهان خود است.

حدیث درباره فریبکاری

فریبکاری در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: مسلمان، برادر مسلمان است و بر هيچ مسلمانى روا نيست كالاى معيوبى را به برادرش بفروشد، مگر اين كه او را از آن عيب آگاه سازد.

حدیث درباره آمرزش خواهی

آمرزش خواهی در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: بهترين عبادت، استغفار كردن است.

حدیث درباره کینه

کینه از نظر احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: هرگاه امّت من نسبت به يكديگر كينه نورزند، هرگز دشمنى در برابر آنها قد علم نمى كند.

صفحه‌ها