منوی اصلی

نهج البلاغه موضوعی

قرآن در نهج البلاغه

بدانيد كه قرآن خير خواهى است كه خيانت نمى كند، هدايت كننده اى است كه گمراه نمى سازد، و گوینده ای است كه دروغ نمى گويد.

دعا در نهج البلاغه

دعا در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: چنين نيست كه خداوند باب دعا را بر كسى بگشايد، اما باب اجابت را به رويش ببندد.

کتاب "نهج البلاغه موضوعی" نوشته عباس عزیزی

کتاب نهج البلاغه موضوعی

کتاب "نهج البلاغه موضوعی" نوشته عباس عزیزی

اسلام در نهج البلاغه

اسلام در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: اسلام همان تسليم در برابر خدا است و تسليم همان باور كردن است و باور كردن همان تصديق است و تصديق همان اقرار است و اقرار همان انجام وظيفه است و انجام وظيفه همان عمل شايسته است.

میانه روی در نهج البلاغه

میانه روی در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: اسراف را كنار بگذار و ميانه روى پيشه كن، از امروز به فكر فردا باش و از اموال دنيا به مقدار ضرورت براى خويش نگهدار و زيادى را براى روز نیازمندیت (در قيامت) از پيش بفرست.

مرگ در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: شما را به يادآورى مرگ و كمى غفلت از آن سفارش مى كنم؛ چگونه از چيزى غفلت مى كنيد كه از شما غافل نيست.

دوستی و دشمنی در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: دوست هنگامى به حقيقت دوست است كه دوستى برادر خويش را در سه حال نگاه دارد، در حال سختی و در حال غيبت و پس از مرگ.

شناخت خدا در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: خداوندا، ما از عظمت تو چيزى نمى دانيم، تنها همين را مى دانيم كه تو زنده اى و همه چيز به تو پايدار است، دست هيچ انديشه اى به تو نرسد و هيچ ديده اى تو را در نيابد.

جهاد در راه خدا

جهاد در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: خداوند جهاد را براى عزت بخشيدن به اسلام واجب فرمود.

علم و دانش

علم و دانش در نهج البلاغه

هيچ يك از شما نبايد در برابر پرسش از چيزى كه نمى داند شرم كند كه بگويد من نمى دانم، و نبايد كسى كه چيزى را نمى داند شرم كند از اين كه آن را بياموزد.

زبان

زبان و گفتار در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: زبانت را چون طلا و نقره در خزانه دهانت حفظ كن؛ چه بسا يك كلمه نعمتى را بگیرد و نقمت و بلايى را بياورد.

سخنان امام علی در نهج البلاغه

حق و باطل در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: مواظب باش كه برترين چيز نزد تو رسيدن به لذت هاى دنيا نباشد، بلكه بهترين كارها نزد تو باید خاموش كردن آتش باطل و يا زنده كردن حق باشد.

بهترین و بدترین مردم

بهترين و بدترين مردم در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: همانا بهترين مردم نزد خداوند كسى است كه براى او عمل به حق، اگر چه موجب سختى او باشد، محبوب تر از باطل است، اگر چه آن باطل براى او فايده داشته باشد.

شیطان در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: برای شيطان در خود بهره ای قرار نده و راه او را بر نفس خود باز مگذار.

ایمان در نهج البلاغه

ایمان در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: ايمان، شناخت و معرفت با قلب و اقرار به زبان و عمل كردن به اعضا و جوارح است.

خشم و غضب

خشم و غضب در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: خشم خود را فرو ببر و به هنگام توانايى گذشت كن و در هنگام عصبانيت بردبار باش و در وقت چيرگى ببخشاى تا سرانجامت نيكو باشد.

تکبر

تکبر در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: آيا تو اميد دارى كه خداوند، پاداش مردمان فروتن را به تو عطا كند، در حالى كه تو در نزد او از مردمان متكبر بوده باشى؟

نماز در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: شما را به خدا، مراقب باشيد در مورد نماز؛ زيرا كه نماز، ستون دين شماست.

ظلم و ستم

ظلم در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: هيچ چيزى بيشتر از ستمگری موجب دگرگونى نعمت خداوند و سرعت دادن در عقوبت او نيست.

تربیت نفس

تربیت نفس در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: اى مردم! به تأديب نفس خويش و اصلاح خود بپردازيد و نفس را از دليرى و گستاخى بر عادات زشت بازداريد.

آداب معاشرت

آداب معاشرت در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: با مردم چنان معاشرت كنيد كه اگر بميريد بر شما بگريند و اگر زنده باشيد مشتاق ديدن شما باشند.

تقوا در نهج البلاغه

تقوا در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: عملى كه همراه با تقوا باشد كم نيست؛ چگونه كم خواهد بود عملى كه مورد قبول درگاه خدا باشد!؟

زهد در نهج البلاغه

زهد در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: تمایل به دنيا كليد رنج است.

قناعت در نهج البلاغه

قناعت در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: آن كس كه به اندازه كفاف بسنده كرد، به آسايش دست يافت و از زندگى آسان و خوشى برخوردار شد.

صبر در نهج البلاغه

بر شما باد به صبر و شكيبايى؛ زيرا صبر براى ايمان چون سر است براى تن، تنى كه سر ندارد هيچ خيرى ندارد، ايمان بى صبر هم هيچ فايده اى ندارد.

توبه

توبه در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: خداى متعال باب توبه و بازگشت و خشنودى خويش را براى تو گشوده است، پس هر وقت او را بخوانى ندايت را مى شنود.

عبادت در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: همانا گروهى خدا را به خاطر سپاس از نعمت هايش عبادت مى كنند، اين عبادت آزادگان است.

پرستش خداوند

اطاعت از خدا در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: اگر خداوند براى نافرمانى از خود وعده آتش هم نمى‌داد، باز واجب بود كه به پاس نعمت‌هايش نافرمانى نشود.

دنیا

توصیف دنیا در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: اى مردم، دنيا سراى گذر است و آخرت جاى ماندن، پس از گذرگاه خود براى جاى اقامت خود توشه برگيريد.

امامت در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: همانا ولایت ما اهل بيت سخت است و بس دشوار، آن را تحمل نمى كند مگر مؤمنى كه خداوند قلب او را براى ايمان آزمايش نموده است.

صفحه‌ها