منوی اصلی

دعای سحر ماه رمضان

تسبیحات سحر ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل نوزدهم: دعاهاى وقت سحر در هر شب از ماه رمضان؛ تسبیحی که در ماه رمضان خوانده می شود:

دعای مختصر سحرهای ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل نوزدهم: دعاهاى وقت سحر در هر شب از ماه رمضان؛ پنجمین دعا:

دعای ادریس (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل نوزدهم: دعاهاى وقت سحر در هر شب از ماه رمضان؛ چهارمین دعا (دعای ادریس):

ذکر یا عدتی فی کربتی (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل نوزدهم: دعاهاى وقت سحر در هر شب از ماه رمضان؛ سومین دعا(یا عدتی فی کربتی):

دعای سحر (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل نوزدهم: دعاهاى وقت سحر در هر شب از ماه رمضان؛(دومین دعا، دعای سحر (دعای بهاء)):

دعای ابوحمزه ثمالی (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل نوزدهم: دعاهاى وقت سحر در هر شب از ماه رمضان (اولین دعا، دعای ابوحمزه ثمالی):

دعای سحر (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم سوم اعمال سحرهای ماه رمضان از جمله بخواند دعای امام باقر علیه السلام در سحرهای ماه رمضان را به کیفیت زیر؛

دعای ابوحمزه ثمالی (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم سوم اعمال سحرهای ماه رمضان از جمله دعای ابوحمزه ثمالی که امام سجاد علیه السلام در سحرهای رمضان می خواندند؛

ذکر یا عدتی فی کربتی (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم سوم اعمال سحرهای ماه رمضان از جمله دعای زیر که در سحر می خوانیم؛

دعای ادریس (دانلود متن، ترجمه)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم سوم اعمال سحرهای ماه رمضان از جمله دعای ادریس؛

دعای مختصر سحرهای ماه رمضان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم سوم اعمال سحرهای ماه رمضان که مختصرترین دعای سحر را در اینجا می خوانیم؛

تسبیحات سحر ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم سوم اعمال سحرهای ماه رمضان تسبیحات سحرهای ماه رمضان را می خوانیم؛

شرح دعای سحر ماه رمضان

شرح دعای سحر امام خمینی (ره) (قسمت اول)

اللّهُمَّ انّى اسْئَلُكَ مِنْ بَهائِكَ بِابْهاهُ، وَ كُلُّ بَهائِكَ بَهِىُّ، اللَّهُمَّ انّى اسْئَلُكَ بِبَهائِكَ كُلِّهِ

دعای مختصر سحرهای ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ از جمله دعاهای سحر که بسیارند، این دعاست که می خوانیم:

دعای ادریس (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ از جمله دعاهایی که در سحر ماه رمضان خوانده می شود، دعای ادریس است اما متن دعا:

ذکر یا عدتی فی کربتی (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ این دعا بعد از ابوحمزه ثمالی آورده شده و در سحرها نیز خوانده می شود.

دعای ابوحمزه ثمالی (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ از جمله دعاهایی که در هر روز از ماه رمضان می خوانیم، دعای ابوحمزه ثمالی است که در سحرهای این ماه خوانده می شود و امام سجاد علیه السلام نیز می خواندند:

دعای ابوحمزه ثمالی (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ از جمله دعاهایی که در سحرهای ماه رمضان خوانده می شود و امام سجاد علیه السلام نیز در سحر این دعا را می خواندند:

دعای ادریس (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ در سحرهای ماه رمضان، دعاهای بسیاری وارد شده است از جمله دعای ادریس که متن آن به شرحی زیر می باشد:

ذکر یا عدتی فی کربتی (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان، در ماه رمضان، علاوه بر دعای ابوحمزه ثمالی، دعاهای دیگری نیز در سحر خوانده می شوند از جمله: دعای یا عدتی فی کربتی ...

دعای ابوحمزه ثمالی (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ یکی از دعاهایی است که در سحرهای ماه رمضان می خوانیم. اما متن این دعا

دعای سحر (پاورپوینت و صوت)

پاورپوینت دعای سحر ماه رمضان به همراه صوت استاد فرهمند، سید قاسم موسوی قهار، اباذر حلواجی، باسم کربلایی، حاج سعید طوسی، اباذر حلواجی، مهدی صدقی و...

شرح دعای سحر

شرح دعای سحر امام خمینی (ره) (قسمت بیست و دوم)

اللَّهُمَّ انّى اسْئَلُكَ بِما تُجيبُنى بِهِ حينَ اسْئَلُكَ فَاجِبْنى يا اللّهُ

دعای سحر ماه رمضان

شرح دعای سحر امام خمینی (ره) (قسمت بیست و یکم)

اللَّهُمَّ انّى اسْئَلُكَ بِما انْتَ فِيهِ مِنَ الشَّأْنِ وَ الْجَبَرُوتِ، وَ اسْئَلُكَ بَكُلِّ شَأْنٍ وَحْدَهُ وَ جَبَروتٍ وَحْدَها

دعای سحر ماه رمضان

شرح دعای سحر امام خمینی (ره) (قسمت بیستم)

اللَّهُمَّ انّى اسْئَلُكَ مِنْ آياتِكَ بِاكْرَمِها، وَ كُلُّ آياتِكَ كَريمَةٌ، اللَّهُمَّ انّى اسْئَلُكَ بِ‏آياتِكَ كُلِّها

دعای سحر ماه رمضان

شرح دعای سحر امام خمینی (ره) (قسمت نوزدهم)

اللَّهُمَّ انّى اسْئَلُكَ مِنْ مَنِّكَ بِاقْدَمِهِ، وَ كُلُّ مَنِّكَ قَديمٌ، اللَّهُمَّ انّى اسْئَلُكَ بِمَنِّكَ كُلِّهِ

شرح دعای سحر

شرح دعای سحر امام خمینی (ره) (قسمت هجدهم)

اللَّهُمَّ انّى اسْئَلُكَ مِنْ عُلُوِّكَ بِاعْلاهُ، وَ كُلُّ عُلُوِّكَ عالٍ، اللَّهُمَّ انّى اسْئَلُكَ بِعُلُوِّكَ كُلِّهِ

دعای سحر ماه رمضان

شرح دعای سحر امام خمینی (ره) (قسمت هفدهم)

اللَّهُمَّ انّى اسْئَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِافْخَرِهِ، وَ كُلُّ مُلْكِكَ فاخِرٌ، اللَّهُمَّ انّى اسْئَلُكَ بِمُلْكِكَ كُلِّهِ

شرح دعای سحر امام خمینی

شرح دعای سحر امام خمینی (ره) (قسمت شانزدهم)

اللَّهُمَّ انّى اسْئَلُكَ مِنْ سُلْطانِكَ بِادْوَمِهِ، وَ كُلُّ سُلْطانِكَ دائِمٌ، اللَّهُمَّ انّى اسْئَلُكَ بِسُلْطانِكَ كُلِّهِ

دعای سحر ماه رمضان

شرح دعای سحر امام خمینی (ره) (قسمت پانزدهم)

اللَّهُمَّ انّى اسْئَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِاشْرَفِهِ، وَ كُلُّ شَرَفِكَ شَريفٌ، اللَّهُمَّ انّى اسْئَلُكَ بَشَرَفِكَ كُلِّهِ

صفحه‌ها