منوی اصلی

اعمال مشترک

دعای پیامبر (ص) در وداع جمعه آخر ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و چهارم- اعمال و دعاهای مخصوص شب سی ام ماه رمضان، اولین دعای وداع ماه رمضان:

دعاهای هنگام افطار (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب ششم: اعمال شب و روز دوم ماه رمضان و فصل های این باب؛ دعاهای قبل و بعد از افطار در فصل های 4، 8 الی 11 این باب قرار دارند که به بیان آنها می پردازیم:

نیت افطار

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب ششم: اعمال شب و روز دوم ماه رمضان و فصل های این باب؛ فصل هفتم نیت افطار:

دعا براى تطهير غذا از شبهات و حرام و خواندن آن هنگام تناول غذا

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب ششم: اعمال شب و روز دوم ماه رمضان و فصل های این باب؛ فصل ششم دعا براى تطهير غذا از شبهات و حرام و خواندن آن هنگام تناول غذا:

چیزهایی که افطار کردن با آن مستحب است (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب ششم: اعمال شب و روز دوم ماه رمضان و فصل های این باب؛ فصل پنجم آنچه که مستحب است با آن افطار شود:

آداب و دعا هنگام غذا خوردن (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب ششم: اعمال شب و روز دوم ماه رمضان و فصل های این باب؛ فصل چهارم آداب غذا خوردن و دعا کردن هنگام خوردن غذا و قبل از افطار (ابتدا آداب غذا خوردن و دعاهای آن را بیان می کنیم):

زمانی که افطار کردن در آن مستحب است (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان، هنگام افطار کردن، زمانی که مستحب است در آن افطار کنیم:

چیزهایی که افطار کردن با آن مستحب است (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم دوم اعمال شب های ماه رمضان چیزهایی که افطار کردن با آن مستحب است؛

زمانی که افطار کردن در آن مستحب است (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم دوم اعمال شب های ماه رمضان زمانی که افطار کردن در آن مستحب است؛

زمانی که افطار کردن در آن مستحب است (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب ششم: اعمال شب و روز دوم ماه رمضان و فصل های این باب؛ فصل سوم زمانى كه افطار كردن در آن مستحب است:

زمانی که افطار کردن در آن جایز است

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب ششم: اعمال شب و روز دوم ماه رمضان و فصل های این باب؛ فصل دوم زمانى كه افطار كردن در آن جايز است:

کیفیت به پایان بردن روزه روز و افطار کردن

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب ششم: اعمال شب و روز دوم ماه رمضان و فصل های این باب؛ فصل اول كيفيت به پايان بردن روزه‌ى روز و افطار كردن:

دعای امام صادق (ع) در وقت تلاوت قرآن در ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل دهم دعای امام صادق(ع) هنگام گشودن قرآن براى تلاوت آن و فصل دوازدهم دعای امام صادق(ع) هنگام فراغت از تلاوت بخشی از قرآن :

تلاوت قرآن در ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ در فصل نهم نزول قرآن در ماه رمضان و ترغیب به تلاوت آن و در فصل یازدهم مقدار تلاوت قرآن در این ماه بیان شده است:

فضیلت اعتکاف در ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل هشتم فضیلت اعتکاف در ماه رمضان:

دعای اللهم انی ادعوک کما ... (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل ششم دعا، تسبیح و صلوات بر پیامبر (ص) در هر روز از ماه رمضان (دعای هشتم دعای دیگری است که در هر روز ماه رمضان خوانده می شود):

دعای اللهم انی اسالک من فضلک (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل ششم دعا، تسبیح و صلوات بر پیامبر (ص) در هر روز از ماه رمضان (دعای هفتم دعای دیگری است که در هر روز ماه رمضان خوانده می شود):

دعای اللهم انی ادعوک لهم (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل ششم دعا، تسبیح و صلوات بر پیامبر (ص) در هر روز از ماه رمضان (دعای ششم در هر روز ماه رمضان خوانده می شود):

دعای یا عدتی فی کربتی (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل ششم دعا، تسبیح و صلوات بر پیامبر (ص) در هر روز از ماه رمضان (دعای پنجم بعد از صلوات کبیر این دعا خوانده می شود):

صلوات کبیر هر روز ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل ششم دعا، تسبیح و صلوات بر پیامبر (ص) در هر روز از ماه رمضان (دعای چهارم صلوات بر پیامبر (ص) در تمام روزهای ماه رمضان):

تسبیحات ده گانه هر روز ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل ششم دعا، تسبیح و صلوات بر پیامبر (ص) در هر روز از ماه رمضان (سوم تسبیحات ده گانه هر روز ماه رمضان):

دعای اللهم هذا شهر رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل ششم دعا، تسبیح و صلوات بر پیامبر (ص) در هر روز از ماه رمضان (دعای دوم که در هر روز از ماه رمضان خوانده می شود):

دعای امام باقر (ع) در هر روز ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل ششم دعا، تسبیح و صلوات بر پیامبر (ص) در هر روز از ماه رمضان (ابتدا، دعای امام باقر علیه السلام که در هر روز از ماه رمضان خوانده می شود):

ویژگی های روزه کامل از دیدگاه روایات

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل سوم ویژگی های روزه کامل از دیدگاه روایات:

روزه خاص و حال افراد خاص از دیدگاه عقل

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل دوم روزه خاص و حال خاصّان از دیدگاه عقل:

دعای فرج در شب بیست و سوم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل بیست و پنجم: آخرين عمل در هر شب از ماه رمضان:

آداب نیت روزه در ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل بیست و دوم و بیست و سوم: آداب نیت روزه در ماه رمضان:

تلاوت سوره قدر در سحر ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل بیست و یکم: آداب سحرى و آنچه هنگام خوردن سحرى خوانده يا بدان عمل مى‌ شود:

فضیلت خوردن سحری در ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل بیستم فضیلت خوردن سحری در ماه رمضان:

تسبیحات سحر ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل نوزدهم: دعاهاى وقت سحر در هر شب از ماه رمضان؛ تسبیحی که در ماه رمضان خوانده می شود:

صفحه‌ها