منوی اصلی

حقوق متقابل امام و امت

اصول کافی: کتاب الحجه/ حقوق متقابل امام و رعیت/ حدیث سوم

دستورات امام علی علیه السلام پیرامون وحدت

اصول کافی: کتاب الحجه/ حقوق متقابل امام و رعیت/ حدیث چهارم

خطبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره وظایف حاکم جامعه اسلامی

اصول کافی: کتاب الحجه/ حقوق متقابل امام و رعیت/ حدیث پنجم

سیره امام علی علیه السلام در برخورد با ایتام

اصول کافی: کتاب الحجه/ حقوق متقابل امام و رعیت/ حدیث ششم

مسلمان شده یهودیان در اثر آشنایی با احکام اسلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ حقوق متقابل امام و رعیت/ حدیث هفتم

وجوب پرداخت قرض مسلمانان از بیت المال

اصول کافی: کتاب الحجه/ حقوق متقابل امام و رعیت/ حدیث هشتم

سه صفتی که شایستگی امام را برای امامت نشان می دهد...

اصول کافی: کتاب الحجه/ دستور پیامبر اکرم به همراهی با ائمه مسلمین/ حدیث اول

خطبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حجه الوداع

اصول کافی: کتاب الحجه/ دستور پیامبر اکرم به همراهی با ائمه مسلمین/ حدیث دوم

پاره کردن حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله توسط سفیان ثوری

اصول کافی: کتاب الحجه/ دستور پیامبر اکرم به همراهی با ائمه مسلمین/ حدیث سوم

هم نشینی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در رفیق اعلی

اصول کافی: کتاب الحجه/ دستور پیامبر اکرم به همراهی با ائمه مسلمین/ حدیث پنجم

سرانجام کسی که بیعت با امام را نقض کند ...

امامت از نظر احادیث

امام باقر علیه السلام: اسلام بر پنج پايه استوار است: نماز، زكات، روزه، حج و ولايت؛ و بر هيچ چيز به اندازه ولايت تأكيد نشده است.

حقوق در احادیث

امام على عليه السلام: از ميان آن حقوق كه خداوند سبحان واجب فرموده، مهمترينش حقّ زمامدار بر ملّت است و حقّ ملّت بر زمامدار.