منوی اصلی

دنیا از نظر امام علی علیه السلام

دنیا

توصیف دنیا در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: اى مردم، دنيا سراى گذر است و آخرت جاى ماندن، پس از گذرگاه خود براى جاى اقامت خود توشه برگيريد.