منوی اصلی

پند پذیری

شرح نامه 31 نهج البلاغه: پند گرفتن از گذشتگان

شرح نامه 31 نهج البلاغه: پند گرفتن از گذشتگان

امام علی علیه السلام: اخبار گذشتگان را بر قلب خود عرضه بدار و آنچه بر سر آنان آمده به يادش بياور، گويا تو هم به زودى همچون يكى از آنان خواهى شد.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: پند پذیرى

شرح نامه 31 نهج البلاغه: پند پذیرى

انسان باید در برابر مطالب عالى و معارف حياتبخش، تواضع كرده و تسليم شود و عمل کند و مطالب سودمند را آويزه گوش خود قرار داده و در مراحل مختلف از آن كلمات زندگى ساز الهام بگيرد.

پندی از نهج البلاغه

پندی از نهج البلاغه: پند پذیر باش

از كسانى مباش كه اندرز نمى پذيرند مگر هنگامى كه آزار و عذابى به آنها برسد. شخص عاقل ...

حدیث درباره پند و اندرز

اندرز از نظر احادیث

امام على عليه السلام: خردمند كسى است كه تجربه ها او را پند دهند.

احادیث امام حسین علیه السلام

احادیث امام حسین علیه السلام: شریف ترین مردم

بسیار پش آمده که اطرافیان به ما نصیحت و یا گوشزدی کرده اند و ما نپذیرفته ایم در حالی که امام حسین علیه السلام یکی از ویژگی شریف ترین مردم را پندپذیری می داند.

حدیث درباره روش نصیحت کردن

احادیث امام جواد علیه السلام: چگونه نصیحت کنیم؟

هر کس برادرش را پنهانی پند دهد، ‌او را آراسته است. و هر که او را آشکارا موعظه کند، ‌بدنام و بی آبرویش کرده است.

پندی از محضر مبارک امام جواد علیه السلام

مردی از امام جواد علیه السلام درخواست پند کرد.امام در جواب او حدیث پر مغزی را بیان فرمودند.