منوی اصلی

آداب معاشرت در نهج البلاغه

 حکمتهای نهج البلاغه

حکمتهای نهج البلاغه (+عکس نوشته) (3)

کلام امام علی علیه السلام در حکمتهای نهج البلاغه ( مجموعه عکس نوشته های خانم مهدوی در سایت سبوح)

حکمتهای نهج البلاغه

حکمتهای نهج البلاغه (+عکس نوشته) (2)

کلام امام علی علیه السلام در حکمتهای نهج البلاغه ( مجموعه عکس نوشته های خانم مهدوی در سایت سبوح)

 حکمتهای نهج البلاغه

حکمتهای نهج البلاغه (+عکس نوشته) (1)

کلام امام علی علیه السلام در حکمتهای نهج البلاغه ( مجموعه عکس نوشته های خانم مهدوی در سایت سبوح)

آداب معاشرت

آداب معاشرت در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: با مردم چنان معاشرت كنيد كه اگر بميريد بر شما بگريند و اگر زنده باشيد مشتاق ديدن شما باشند.