منوی اصلی

صفات خدا

شرح نامه 31 نهج البلاغه: صفات خداى تعالى

او خداى يگانه است، همچنانكه خويشتن را وصف فرموده

کلیپ اسماء الحسنی

نيكوترين نام‏هاى خدا

چرا ذات پروردگار را نمى توان درک کرد؟

عدم درک ذات خداوند، نتیجه ی نامحدود بودن ذات او از یک طرف و محدود بودن عقل و دانش انسان از طرف دیگر است.

بحثی پیرامون صفات خداوند

گفتار زیر شرح مختصری از آیة الله مکارم شیرازی است، پیرامون مشهورترین صفات ثبوتى خداوند؛

این سؤال مطرح مى شود که چرا دانشمندان «عقاید و مذاهب» صفات محدودى براى خداوند شمرده اند؟

آیا ذات پروردگار جهان را مى توان درک کرد؟

آیا ذات پروردگار جهان محدود است یا نه؟ و آیا یک وجود محدود مى تواند از چگونگى وجود نامحدودى آگاه شود؟

مفهوم توحید صفات خداوند

توحید صفاتی به این حقیقت اشاره دارد که همه صفات خدا به یک حقیقت باز مى‌گردد و عین ذات او است.

این همه اهمیت به مسأله توحید و شرک چرا؟

نه تنها پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله)، بلکه محور اصلى فعالیت سایر پیامبران نیز مسأله توحید و مبارزه با شرک بوده است.

اقسام توحید

اقسام توحید در قرآن

برخی آیات قرآن کریم اشاره به انواع توحید دارد.