منوی اصلی

بی اعتنایی به دنیا

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مَشْغُولَةً عَنِ الدُّنْيَا بِحَمْدِكَ وَ ثَنَائِكَ‏ »؛ اعراض از دنیا و ستایش خداوند

در بخش اول از شرح جمله « مَشْغُولَةً عَنِ الدُّنْيَا بِحَمْدِكَ وَ ثَنَائِكَ‏ » از زیارت امین الله، چگونگی اشتغال به ستایش خدا به همراه ارتباط با دنیا تبیین می شود.

دوری از گناه

مثل کهنه کارها (عکس نوشته)

آن وقت ها شراب خوار های کهنه کار به تازه کارها می گفتند هر چه دارید ........

صفحه‌ها