منوی اصلی

زهد

شیخ عبدالکریم حائری

داستانهای علما: زندگی بی تکلف و ساده شیخ عبداالکریم حائری

یکی از شاگردان معظم له می ‏فرمودند که: ایشان هرگز در خوردن غذا به غذاهای لذیذ توجه ننموده و تعمد داشت که غذاهای ساده و بی خورشت میل کند.

صفحه‌ها